ConsumentDossier coronavirusEconomieIn de persWerk & SociaalWerk en ontslag

Meer duidelijkheid over de corona-consumptiecheques

Enkele weken geleden besliste de federale overheid om zogenaamde consumptiecheques in het leven te roepen. Dit biedt werkgevers de mogelijkheid om fiscaal voordelig hun werknemers te steunen. Allicht zullen De cheques uitgegeven kunnen worden in de horeca-, cultuur- en sportsector. Stuk voor stuk sectoren die tijdens de coronacrisis zwaar getroffen werden. Intussen is het eerste KB in het Belgisch Staatsblad verschenen en is er meer duidelijkheid over hoe deze consumptiecheques er zullen uitzien.

Fiscaal voordelig

Als er aan een aantal voorwaarden is voldaan, zullen de consumptiecheques niet als loon worden beschouwd. Dat wil zeggen dat ze net zoals ecocheques en maaltijdcheques niet worden belast. Bovendien zijn er ook geen sociale bijdragen op verschuldigd. Voor de werkgever zijn de consumptiecheques 100% aftrekbaar.

De voorwaarden hiervoor zijn duidelijk. De cheques mogen niet verleend worden om bepaalde premies, loon of andere voordelen te vervangen. Het moet dus echt bovenop het huidige loonpakket komen. Bovendien moet de toekenning ervan, zoals bij maaltijdcheques, in een cao vervat zitten. Het gevolg daarvan is dat de consumptiecheque niet aan één individuele medewerker kan worden toegekend, maar dat het enkel collectief kan worden toegekend (aan al het personeel of aan een objectief afgebakende categorie binnen het personeel). Bovendien mag een werkgever maximaal driehonderd euro aan consumptiecheques aan een personeelslid toekennen.

Het gaat hier ook om een tijdelijke maatregel. Daarom mogen de cheques maar tot en met 31 december 2020 worden toegekend.

Kenmerken van de consumptiecheques

Eerst en vooral maakt het KB duidelijk dat de consumptiecheques enkel op papier zullen worden uitgegeven. Digitale consumptiecheques, zoals we ze onder andere al kennen van de eco- en maaltijdcheques, zullen dus niet in omloop worden gebracht. De reden daarvoor is dat er voor het inschakelen van digitale uitgevers een strikte erkenningsprocedure moet worden gevolgd en dat dit tot een ongewenste vertraging zou leiden.

Vervolgens zal elke papieren cheque een aangegeven waarde hebben. Deze aangegeven waarde mag maximaal tien euro bedragen. De papieren cheque moet ook steeds de naam van de werknemer vermelden. De geldigheid van de cheque is beperkt tot “maximaal 12 maanden vanaf de datum dat de horeca weer klanten mag ontvangen”. Op dit moment lijkt de consumptiecheque dus geldig te zijn tot en met 7 juni 2021. De cheque zal verder niet kunnen worden omgeruild in geld, niet geheel en niet gedeeltelijk.

Ten slotte mogen de cheques maar in een beperkt aantal sectoren worden uitgegeven, namelijk:

  • Inrichtingen die tot de horecasector behoren
  • Inrichtingen die tot de culturele sector behoren én die erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd zijn door de bevoegde overheid
  • Sportverenigingen die tot een federatie behoren die erkend of gesubsidieerd is
  • Sportverenigingen die tot een van de nationale federaties behoren

Niet alleen voor werkgevers

Bij de werkgevers lijkt er momenteel weinig animo te zijn voor de nieuwe consumptiecheque. Zij voelen natuurlijk ook zelf nog steeds de economische gevolgen van de coronacrisis. Zij hebben zonet bovenop het loon de ecocheques betaald (250), net zoals de premie voor de bedienden van paritair comité 200 (265 euro) en de maaltijdcheques. Daar komt bovendien ook nog eens het vakantiegeld bij, waarbij de regering heeft beslist dat de werkgever moet opdraaien voor het vakantiegeld van de periode van coronawerkloosheid. Veel werkgevers voelen zich dan ook misnoegd dat de regering opnieuw beloftes doet die de werkgever ofwel moet betalen ofwel moet ‘miskennen’.

Het KB maakt wel duidelijk dat niet alleen de werkgever dergelijke consumptiecheques kan uitgeven. Iedereen die zich aan bovenstaande regels houdt, zal de cheques kunnen uitgeven. Dat kan bijvoorbeeld ook een vereniging zijn die haar leden wil steunen of een bestuur dat haar inwoners wil belonen voor de vele inspanningen. Zo heeft bijvoorbeeld de federale overheid al beslist dat het federaal zorgpersoneel de consumptiecheque zal krijgen. Wanneer een lokaal bestuur de consumptiecheque uitgeeft, kan het het gebruik daarvan wel geografisch beperken.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie