EconomieLandbouw en dieren

Nieuwe pachtprijscoëfficiënten voor Vlaanderen en Wallonië

Wil je grond verpachten, dan moet je de pachtwetgeving naleven. In de pachtwetgeving wordt onder andere een maximale pachtprijs voorzien. Dat moet landbouwgrond en dus ook landbouwproducten betaalbaar houden. De maximale pachtprijs wordt bepaald door middel van de pachtprijscoëfficiënten voor gronden en gebouwen. De maximale pachtprijs is gelijk aan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen maal de pachtprijscoëfficiënt. De pachtprijscoëfficiënt wordt vastgesteld door een pachtprijscommissie waarin ambtenaren, grondeigenaars en pachters zetelen. In het Vlaamse Gewest zijn de nieuwe pachtprijscoëfficiënten van toepassing op alle pachten die vervallen in de periode die loopt van 13 december 2019 tot en met 12 december 2022. In het Waals Gewest gelden de nieuwe coëfficiënten enkel in 2020. De nieuwe coëfficiënten werden zopas in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Pachtprijscoëfficiënten Vlaanderen 2019-2022

Voor de vaststelling van de Vlaamse pachtprijscoëfficiënten (2019-2022) werd rekening gehouden met een stijgende rentabiliteit, waardoor er in de meeste streken een stijging voorzien is van één tot vier procent. Voor een aantal streken besloot men uiteindelijk om de pachtprijscoëfficiënten niet te laten dalen, maar ongewijzigd te laten (de Oost-Vlaamse en de Vlaams-Brabantse zandleemstreek en de leemstreek in West-Vlaanderen). Slechts voor enkele streken (de Limburgse leem- en grasstreek en de West-Vlaamse zandstreek) werd er een stijging van 5 of meer procent voorzien. Ten slotte liet men de coëfficiënt voor de gebouwen overal met 2% stijgen.

Provincie Streek Pachtprijscoëfficiënt landbouwgrond 2019-2022 Pachtprijscoëfficiënt landbouwgebouwen 2019-2022
Antwerpen Polders 7,9 10,67
Zandstreek 7,32
Kempen 10,32
Limburg Kempen 9,54 7,78
Zandleemstreek 6,17
Leemstreek 4,72
Grasstreek 4,73
Oost-Vlaanderen Polders 4,98 6,27
Zandleemstreek 5,08
Zandstreek 5,47
Leemstreek 4,98
Vlaams-Brabant Zandstreek 6,61 7,77
Kempen 10,36
Zandleemstreek 5,94
Leemstreek 4,74
West-Vlaanderen Duinen 4,86 6,39
Polders 4,77
Zandstreek 7,04
Zandleemstreek 5,23
Leemstreek 4,77

Pachtprijscoëfficiënten Wallonië 2020

In Wallonië gaan veel pachtprijscoëfficiënten dan wel weer omlaag, behalve in de Hoge Ardennen, de Grasstreek en in de Fagne waar er een zachte stijging merkbaar is.

Landbouwgebied Provincie Pachtprijscoëfficiënt landbouwgrond 2020 Pachtprijscoëfficiënt landbouwgebouwen 2020
Ardennen Henegouwen 3,18 6,83
Luxemburg 3,37 5,00
Namen 3,33 6,22
Henegouwse Kempen Henegouwen 2,83 6,26
Condroz Henegouwen 3,49 6,80
Luik 3,57 8,51
Namen 3,49 6,69
Fagne Henegouwen 3,00 7,11
Namen 3,00 7,08
Famenne Henegouwen 3,00 6,88
Luik 3,31 8,81
Luxemburg 3,17 5,37
Namen 3,00 6,27
Hoge Ardennen Luik 3,83 9,40
Grasstreek Luik 3,80 9,15
Luxemburg 3,80 5,57
Jurastreek Luxemburg 3,13 4,75
Leemstreek Waals-Brabant 3,29 6,40
Henegouwen 3,29 6,40
Luik 3,38 7,85
Namen 3,47 6,18
Zandleemstreek Waals-Brabant 3,09 6,14
Henegouwen 3,09 6,25

 


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie