Werk & SociaalWerk en ontslag

Welk deel van het loon is vatbaar voor loonbeslag of loonoverdracht in 2020?

Wanneer een schuldeiser geen betaling ontvangt van zijn schuldenaar, kan hij zich rechtstreeks wenden tot de werkgever of de uitbetalingsinstelling om via het loon de betaling te verkrijgen. Om de werknemer te beschermen, mag echter niet het volledig loon naar de schuldeiser stromen. Hiervoor heeft de wetgever een eigen berekeningsmechanisme ontwikkeld op basis van verschillende drempelbedragen die jaarlijks worden aangepast. De nieuwe drempelbedragen voor 2020 zijn intussen gepubliceerd. De drempelbedragen uit 2019 raadpleeg je hier.

Drempelbedragen loonbeslag en overdracht van loon 2020

Voor de berekening werden de drempels van vorig jaar geïndexeerd op basis van het indexcijfer van november 2019. Het bekomen resultaat werd steeds afgerond tot op de hogere euro. Het gaat hierbij steeds om nettobedragen.

Drempelbedrag loonbeslag of overdracht van loon bij beroepsinkomsten (2020)

Schijf beroepsinkomsten in 2020 (€) Beroepsinkomsten vatbaar voor beslag in 2020
0 – 1.138,00 Niet vatbaar voor beslag
1.138,01 – 1.222,00 20% vatbaar voor beslag
1.222,01 – 1.349,00 30% vatbaar voor beslag
1.349,01 – 1.475,00 40% vatbaar voor beslag
> 1.475,00 100% vatbaar voor beslag

Deze loondrempels worden verhoogd met 70 euro per kind ten laste.

Voorbeeld berekening loonbeslag of loonoverdracht in 2020:

Jan-Pieter is leerkracht en heeft een netto maandinkomen van 1.420,00 euro en heeft geen kind ten laste. Maximaal 83,29 euro van zijn loon is vatbaar voor beslag. Zijn werkgever moet hem nog steeds 1.336,71 euro uitbetalen.

Drempelbedrag beslag of overdracht van vervangingsinkomsten (2020)

Bij vervangingsinkomsten wordt er geen schijf van 30% voorzien. Bij vervangingsinkomsten is het met andere woorden mogelijk om een groter deel van de inkomsten te beslaan.

Schijf vervangingsinkomsten in 2020 (€) Vervangingsinkomsten vatbaar voor beslag in 2020
0 – 1.138,00 Niet vatbaar voor beslag
1.138,01 – 1.222,00 20% vatbaar voor beslag
1.222,01 – 1.475,00 40% vatbaar voor beslag
> 1.475,00 100% vatbaar voor beslag

Deze loondrempels worden verhoogd met 70 euro per kind ten laste.

Voorbeeld berekening beslag of overdracht van vervangingsinkomsten (2020):

Steven ontvangt een vervangingsinkomen van 1.500 euro en heeft één kind ten laste. Hierdoor worden de loondrempels met 70 euro verhoogd. Maximaal 99,99 euro van zijn vervangingsinkomen is vatbaar voor beslag. Steven ontvangt dus maandelijks nog een inkomen van 1.400,01 euro.

Drempelbedrag inkomsten kind ten laste (2020)

Of een kind al dan niet ten laste is, is afhankelijk van de inkomsten van het kind. Ook deze maxima werden nu aangepast.

Status Maximale inkomsten kind in 2020
Alleenstaande met kind € 3.226,00
Samenwonende met kind € 4.660,00
Gehandicapt kind € 5.908,00

 

Geef een reactie