EconomieInternationaal

Nieuwe verordening schept kader voor Europese crowdfundingplatformen

Voor startende en jonge ondernemingen is crowdfunding een belangrijk onderdeel van hun financiering geworden. Ze halen dan eenvoudig geld op bij het grote publiek om zo een product te ontwikkelen of een onderneming op te richten. Om vraag en aanbod bijeen te brengen, werden de afgelopen jaren talloze crowdfundingplatformen opgericht. Niet alleen in België is dit het geval, maar ook in andere Europese landen. Recent werd er een Europese Verordening aangenomen die voor een meer uniforme regelgeving van dergelijke platformen moet zorgen.

Europese crowdfundingregels

Met deze nieuwe crowdfundingverordening wil Europa een kapitalenmarktenunie realiseren. Omdat verschillende landen zoals België al eigen nationale wetgeving hebben en de regels daarbij onderling sterk verschillen, staan beleggers vaak twijfelachtig tegen internationale beleggingen via crowdfundingplatformen. Belgische beleggers blijven dan trouw aan Belgische crowdfundingplatformen en laten buitenlandse varianten links liggen. Dit gaat natuurlijk in tegen het principe van een eengemaakte Europese markt .

Erkenning als Europese aanbieder van crowdfundingdiensten

Uiteindelijk zullen aanbieders van dergelijke platformen meteen voor de volledige Europese Unie een vergunning kunnen aanvragen en dit via een enkel uniform wetgevend kader, ongeacht in welk land ze een aanvraag indienen. De aanvraag tot ECSP (Europese aanbieder van crowdfundingdiensten voor ondernemingen) moet wel bij de nationale toezichthouder gebeuren (FSMA voor België).

Met zo’n vergunning zullen ze hun crowdfundingdiensten nu in alle lidstaten kunnen aanbieden, ongeacht hoe dit in elk lidstaat is gereglementeerd. De bestaande nationale regels worden dus niet vervangen en het staat aanbieders van dergelijke platformen nog steeds vrij om enkel een nationale aanvraag, volgens de nationale regels, in te dienen.

Regels voor Europese crowdfundingdiensten

Deze zogenaamde ECSP’s zullen in ieder geval met een aantal zaken rekening moeten houden. Zo mag de maximale prijs voor elk aanbod maximaal 8 miljoen euro bedragen, te berekenen over een periode van 12 maanden. Ook zijn er nog talloze andere regels die de bedrijfscontinuïteit moeten verzekeren, moeten ze belangenconflicten voorkomen, moeten ze een efficiënt klachtenbehandelingsysteem hebben enzovoort. De FSMA zal het nodige toezicht houden.

Wat is crowdfunding? Hoe werkt het? Hoe bouwen ondernemers succesvol een crowdfundingcampagne uit? Dit boek beantwoordt alle vragen en wisselt feiten en cijfermateriaal af met interessante Belgische cases. Het is een interessant boek voor iedereen die zich in het Belgisch crowdfundinglandschap wil verdiepen.

Kopen bij bol.com

Overigens zijn een aantal crowdfundingplatformen van het toepassingsgebied uitgesloten. Het gaat met name om platformen die ICO’s (Initial Coin Offerings) aanbieden, zijnde het initieel aanbieden van een nieuwe cryptomunt. Voor dergelijke platformen zal er op termijn een eigen wetgevend kader komen.

Vanaf wanneer?

Verordeningen hebben altijd een rechtstreekse werking. Hierdoor hoeven ze in tegenstelling tot (voorwaardelijke en onvoldoende duidelijke) richtlijnen niet eerst in Belgisch recht worden omgezet. Het is wel nog niet duidelijk wanneer het een en ander in werking zal treden. Het vierde kwartaal van 2021 wordt als vermoedelijk ingangsmoment genoemd.

Geef een reactie