Dossier coronavirusIn de persStaat & Bestuur

Omzendbrief informeert Brusselse gemeenten over werking tijdens coronacrisis

Een nieuwe ministeriële omzendbrief geeft de Brusselse gemeenten en burgemeesters duiding over hoe ze de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet moeten interpreteren en toepassen. De omzendbrief geeft onder andere aan dat de gemeenteraad ook achter gesloten deuren mag plaatsvinden of zelfs virtueel mag worden gehouden. Ook benadrukt het dat de burgemeester, zonder de gemeenteraad te raadplegen, uitzonderlijk politieverordeningen mag opstellen om de openbare orde te garanderen en de handhaving van de coronamaatregelen af te dwingen.

Virtuele gemeenteraad of gemeenteraad achter gesloten deuren

In principe zijn de vergaderingen van de gemeenteraad openbaar, maar eventueel kan de gemeenteraad overgaan tot een besloten vergadering wanneer het bijeenkomt om redenen van openbare orde. De ministeriële omzendbrief geeft aan dat de coronacrisis een reden van openbare orde is en dat de gemeenteraad aldus besloten mag vergaderen. De omzendbrief raadt ook aan om tijdens de zitting de passende maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door ontsmettingsmiddelen te voorzien en voldoende afstand te houden tussen de raadsleden.

Wanneer het om gezondheidsredenen niet wenselijk is om de gemeenteraad fysiek te laten plaatsvinden, mag de gemeenteraad virtueel vergaderen. De beslissing wordt dan door de burgemeester genomen en tijdens de virtuele gemeenteraad moet de raad de beslissing bekrachtigen. Tijdens de virtuele en besloten zitting kunnen enkel hoogdringende punten worden behandeld.

Brusselse burgemeesters mogen zelf politieverordeningen opmaken

Normaal is het aan de Brusselse gemeenteraden om politieverordeningen op te stellen om de openbare orde te garanderen. Er wordt enkel een opening gelaten voor spoedeisende en onvoorzienbare omstandigheden. In een nieuwe ministeriële omzendbrief wordt benadrukt dat de coronacrisis zo’n omstandigheid is en dat de burgemeester zelf politieverordeningen kan opmaken. Dergelijke politieverordeningen kunnen dringende maatregelen opleggen om kwaadwillige samenscholing, oproer of ernstige verstoring van de openbare rust in te dijken. De gemeenteraad moet bij de eerstvolgende vergadering dan wel de verordening bekrachtigen en de burgemeester moet de gemeenteraad meteen op de hoogte brengen van de verordening.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie