Dossier coronavirusEconomieIn de pers

VLABEL verleent uitstel voor aangifte van nalatenschap

Na het overlijden moeten de erfgenamen tijdig een aangifte van nalatenschap indienen of zij riskeren belastingverhogingen van 5 tot 20%. Ingevolge de coronamaatregelen heeft VLABEL, de Vlaamse Belastingdienst,  aangegeven dat ze tolerant zullen omspringen met die termijn.

Tijdig indienen aangifte van nalatenschap

Na een overlijden moeten de wettelijke erfgenamen, begiftigden en algemene legatarissen een aangifte van nalatenschap indienen bij VLABEL. Op basis van de aangifte van nalatenschap zal VLABEL vervolgens de verschuldigde erfbelasting berekenen en innen. Deze aangifte moet in principe binnen de vier maanden na het tijdstip van overlijden gebeuren. Het is belangrijk dat dit tijdig gebeurt, want aan een laattijdige aangifte zijn sancties verbonden die kunnen oplopen tot 20% van de verschuldigde erfbelasting. Zo nodig kan VLABEL ook een voorstel tot ambtshalve aanslag versturen en hebben de erfgenamen nog één maand de tijd om te reageren. De belastingverhoging van 20% wordt dan eveneens geheven.

Uitstel door de coronacrisis

De notaris speelt een cruciale rol bij het indienen van de aangifte van de nalatenschap. Door de coronamaatregelen kunnen veel notariskantoren echter niet langer alle dossiers afhandelen. Daarom heeft VLABEL aangegeven dat ze een tolerantieperiode gaan toekennen voor de aangifte van nalatenschap. De tolerantieperiode loopt tot twee maanden na het einde van de coronamaatregelen en er worden geen belastingverhogingen opgelegd indien de aangifte laattijdig, maar binnen de tolerantieperiode, worden ingediend.

Tot wanneer de tolerantieperiode zal lopen, is dus nog niet duidelijk. Momenteel zal de tolerantieperiode lopen tot 5 juni 2020. Aangiftes die laattijdig worden ingediend, maar uiterlijk op 5 juni 2020, worden dan niet gesanctioneerd. Het is evenwel niet onrealistisch dat de coronamaatregelen die nu tot 5 april van kracht zijn, worden verlengd. En dan wordt ook de tolerantieperiode verlengd.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie