De burgerLeven & Wonen

Omzettingstabel waardering vruchtgebruik 2019

Naar jaarlijkse gewoonte wordt de omzettingstabel waardering vruchtgebruik geactualiseerd. Deze geactualiseerde versie is intussen in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Bij een erfrechtelijk vruchtgebruik kunnen de langstlevende echtgenoot en de kinderen beslissen om het vruchtgebruik om te zetten. Hiervoor kunnen ze zelf overeenstemming vinden of ze kunnen de zaak voor de familierechtbank brengen. Voor een correcte omzetting is het dan belangrijk dat het vruchtgebruik correct wordt gewaardeerd. De omzettingstabel waardering vruchtgebruik 2019 helpt dat doel te dienen. Hieronder is de omzettingstabel waardering vruchtgebruik 2019 integraal overgenomen.

Omzettingstabel waardering vruchtgebruik 2019

Hieronder is de omzettingstabel waardering vruchtgebruik 2019 opgenomen (bijlage bij het MB van 1 juli 2019 tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, BS 3 juli 2013).

Omzettingstabel waardering vruchtgebruik 2019

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

Egx(1)

I(2)

Conv.(3)

Egx(1)

I(2)

Conv.(3)

0

89,88

1,18

65,16

91,21

1,18

65,7

1

88,2

1,18

64,72

90,16

1,18

65,27

2

87,72

1,18

64,26

89,1

1,18

64,84

3

86,62

1,18

63,8

88,02

1,18

64,39

4

85,5

1,18

63,32

86,94

1,18

63,94

5

84,39

1,18

62,84

85,86

1,18

63,48

6

83,27

1,18

62,35

84,78

1,18

63,01

7

82,15

1,18

61,85

83,7

1,18

62,54

8

81,03

1,18

61,35

82,62

1,18

62,06

9

79,91

1,18

60,84

81,53

1,18

61,57

10

78,79

1,18

60,32

80,45

1,18

61,08

11

77,67

1,18

59,79

79,36

1,18

60,58

12

76,54

1,18

59,26

78,28

1,18

60,08

13

75,41

1,18

58,71

77,19

1,18

59,57

14

74,28

1,18

58,16

76,1

1,18

59,05

15

73,16

1,18

57,61

75,02

1,18

58,52

16

72,03

1,18

57,04

73,93

1,18

57,99

17

70,91

1,18

56,48

72,85

1,18

57,45

18

69,79

1,18

55,9

71,76

1,18

56,91

19

68,67

1,18

55,32

70,68

1,18

56,36

20

67,56

1,18

54,73

69,6

1,18

55,8

21

66,45

1,18

54,14

68,51

1,18

5523

22

65,34

1,18

53,54

67,43

1,18

54,66

23

64,23

1,18

52,93

66,35

1,18

54,08

24

63,12

1,18

52,31

65,26

1,18

53,49

25

62,01

1,18

51,69

64,18

1,18

52,9

26

60,9

1,18

51,05

63,1

1,18

52,3

27

59,79

1,18

50,41

62,01

1,18

51,69

28

58,68

1,18

49,76

60,93

1,18

51,07

29

57,56

1,18

49,1

59,84

1,18

50,44

30

56,45

1,18

48,43

58,76

1,18

49,81

31

55,34

1,18

47,75

57,68

1,18

49,17

32

54,23

1,18

47,07

56,6

1,18

48,52

33

53,11

1,18

46,37

55,52

1,18

47,86

34

52

1,18

45,67

54,44

1,18

47,2

35

50,89

1,18

44,95

53,36

1,18

46,53

36

49,78

1,18

44,23

52,28

1,18

45,84

37

48,67

1,18

43,5

51,2

1,18

45,15

38

47,56

1,18

42,76

50,13

1,18

44,46

39

46,45

1,18

42,01

49,05

1,18

43,75

40

45,34

1,18

41,25

47,98

1,18

43,04

41

44,24

1,18

40,49

46,91

1,18

42,32

42

43,14

1,18

39,71

45,84

1,18

41,59

43

42,04

1,18

38,93

44,78

1,18

40,86

44

40,95

1,18

38,15

43,72

1,18

40,12

45

39,87

1,18

37,36

42,67

1,18

39,38

46

38,79

1,18

36,56

41,62

1,18

38,63

47

37,71

1,18

35,75

40,57

1,18

37,87

48

36,63

1,18

34,93

39,54

1,18

37,11

49

35,57

1,18

34,12

38,5

1,18

36,34

50

34,51

1,18

33,29

37,48

1,18

35,58

51

33,46

1,18

32,46

36,46

1,18

34,8

52

32,42

1,18

31,64

35,44

1,18

34,02

53

31,39

1,18

30,8

34,43

1,18

33,23

54

30,37

1,18

29,97

33,43

1,18

32,44

55

29,37

1,18

29,15

32,43

1,18

31,64

56

28,38

1,17

28,12

31,44

1,18

30,85

57

27,4

1,16

27,09

30,46

1,18

30,05

58

26,43

1,14

25,89

29,49

1,18

29,24

59

25,48

1,12

24,71

28,52

1,17

28,23

60

24,54

1,1

23,54

27,56

1,16

27,23

61

23,61

1,08

22,4

26,6

1,15

26,23

62

22,69

1,05

21,1

25,65

1,13

25,04

63

21,78

1,02

19,83

24,71

1,11

23,87

64

20,88

1

18,76

23,77

1,08

22,53

65

19,99

1

18,04

22,84

1,05

21,22

66

19,11

1

17,32

21,92

1,02

19,94

67

18,25

1

16,61

20,99

1

18,85

68

17,39

1

15,89

20,08

1

18,11

69

16,55

1

15,18

19,17

1

17,37

70

15,73

1

14,49

18,27

1

16,62

71

14,91

1

13,79

17,38

1

15,88

72

14,11

1

13,1

16,5

1

15,14

73

13,33

1

12,42

15,63

1

14,4

74

12,56

1

11,75

14,78

1

13,68

75

11,81

1

11,09

13,93

1

12,94

76

110,08

1

10,44

13,1

1

12,22

77

10,38

1

9,81

12,29

1

11,51

78

9,69

1

9,19

11,5

1

10,81

79

8,4

1

8,6

10,73

1

10,13

80

7,8

1

8,02

9,99

1

9,46

81

7,22

1

7,47

9,28

1

8,82

82

6,68

1

6,93

8,6

1

8,2

83

6,16

1

6,43

7,95

1

7,61

84

5,69

1

5,95

7,34

1

7,04

85

5,24

1

5,5

6,76

1

6,51

86

4,83

1

5,08

6,22

1

6

87

4,45

1

4,69

5,72

1

5,53

88

4,1

1

4,33

5,25

1

5,09

89

4,1

1

4

4,82

1

4,68

90

3,78

1

3,69

4,43

1

4,31

91

3,48

1

3,4

4,07

1

3,97

92

3,21

1

3,14

3,73

1

3,64

93

2,98

1

2,92

3,43

1

3,36

94

2,77

1

2,72

3,15

1

3,09

95

2,57

1

2,52

2,9

1

2,84

96

2,38

1

2,34

2,67

1

2,62

97

2,21

1

2,18

2,45

1

2,41

98

2,05

1

2,02

2,25

1

2,21

99

1,9

1

1,87

2,07

1

2,04

100

1,76

1

1,74

1,91

1

1,88

101

1,64

1

1,62

1,76

1

1,74

102

1,52

1

1,5

1,62

1

1,6

103

1,42

1

1,4

1,49

1

1,47

104

1,32

1

1,3

1,37

1

1,35

105

1,23

1

1,22

1,27

1

1,26

106

1,14

1

1,13

1,17

1

1,16

107

1,07

1

1,06

1,08

1

1,07

108

1

1

0,99

1

1

0,99

109

0,93

1

0,92

0,93

1

0,92

110

0,87

1

0,86

0,87

1

0,86

111

0,81

1

0,8

0,81

1

0,8

112

0,76

1

0,75

0,75

1

0,74

113

0,72

1

0,71

0,71

1

0,7

114

0,68

1

0,67

0,66

1

0,65

115

0,64

1

0,63

0,62

1

0,62

116

0,6

1

0,6

0,59

1

0,59

117

0,57

1

0,57

0,56

1

0,56

118

0,55

1

0,55

0,54

1

0,54

119

0,53

1

0,53

0,52

1

0,52

120

0,17

1

0,17

0,17

1

0,17


(1) Egx = Levensverwachting per geboortegeneratie
(2) I = Intrestvoet (minimaal 1%)
(3) Conv.= Omrekeningskoers vruchtgebruik

Over de omzettingstabel waardering vruchtgebruik 2019

De nieuwe omzettingstabel waardering vruchtgebruik 2019 verscheen als bijlage bij het MB van 1 juli 2019 tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek (BS 3 juli 2013). Het treedt in werking op 3 juli 2019.

Het erfrechtelijk vruchtgebruik

De omzettingstabel waardering vruchtgebruik 2019 wordt gebruikt voor het omzetten van het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot/echtgenote. De langstlevende echtgenoot kan immers, net zoals de blote eigenaar, vragen om het vruchtgebruik om te zetten:

          In volle eigendom;

          In een som geld;

          In een gewaarborgde en geïndexeerde lijfrente.

Hierover kunnen de partijen zelf overeenstemming vinden of ze kunnen de familierechtbank raadplegen. De rechter zal steeds de omzettingstabellen raadplegen.

Omzettingstabel waardering vruchtgebruik 2019

De omzettingstabel waardering vruchtgebruik 2019 wordt bekendgemaakt door de Minister van Justitie. De omzettingstabel laat zich baseren door de gemiddelde rentevoet over de laatste twee jaar van de lineaire obligaties waarvan de maturiteit gelijk is aan de levensverwachting van de vruchtgebruiker (min. 1%) en de levensverwachting per geboortegeneratie. Dit laat zich jaarlijks in een nieuwe omzettingstabel waardering vruchtgebruik vertalen en dit zowel voor mannen als voor vrouwen (daar de levensverwachting tussen de twee geslachten verschilt). Men gebruikt de leeftijd van de vruchtgebruiker op datum van de indiening van het verzoekschrift tot omzetting. Ook voor het nagaan van de verkoopwaarde van de goederen geldt deze datum.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie