De burgerLeven & Wonen

Is een conformiteitsattest in mijn gemeente verplicht?

De gemeente kan verhuurders verplichten om over een zogenaamd conformiteitsattest te beschikken. Steeds meer gemeenten lijken daar dan ook op aan te sturen. In ongeveer 20% van de Vlaamse steden en gemeenten is zo’n conformiteitsattest intussen verplicht. En recent besloten Bekkevoort, Lubbeek, Kortenaken, Glabbeek en Rotselaar eveneens om zo’n verplicht conformiteitsattest in te voeren. Bovendien hebben veel gemeenten waar het conformiteitsattest niet verplicht is, wel de geldigheidsduur ervan beperkt.

Wat is het conformiteitsattest?

Wanneer je een woning wilt verhuren, moet de woning aan een aantal normen voldoen. Het bewijs dat de woning aan deze normen voldoet, wordt geleverd met behulp van een conformiteitsattest. Dit conformiteitsattest kan je bij de gemeente aanvragen. In principe ben je niet verplicht om over zo’n conformiteitsattest te beschikken. Echter kan de gemeente dat bij gemeentelijk reglement wel verplichten. Ook kan het de geldigheidsduur ervan beperken.

Kenmerken van het conformiteitsattest

Het conformiteitsattest kan worden aangevraagd voor huurwoningen of ter beschikking gestelde woningen bij de vestiging van de hoofdverblijfplaats. Ook voor ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen die intussen in orde werd gebracht, kan een conformiteitsattest worden aangevraagd.

Dit conformiteitsattest blijft in principe 10 jaar geldig, tenzij:

  • Er een kortere geldigheidstermijn op het conformiteitsattest wordt vermeld;
  • Er een proces-verbaal werd opgesteld door de Vlaamse Wooninspectie;
  • Er ingrijpende renovatiewerken aan de woning worden uitgevoerd;
  • De woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard ten gevolge van een conformiteitsonderzoek of op basis van een acuut veiligheids- of gezondheidsrisico.

Aanvragen van het conformiteitsattest

Het aanvragen van het conformiteitsattest moet bij de gemeente gebeuren. Hierbij zal de gemeente binnen de 60 dagen, aan de hand van het technisch verslag van de gemeentelijke woningcontroleur, tot een beslissing overgaan. Indien er geen tijdige beslissing volgt, kan je binnen de 30 dagen een nieuwe aanvraag doen bij Wonen-Vlaanderen (afdeling Woningkwaliteit).

De gemeenteraad legt de vergoeding voor het uitreiken van een conformiteitsattest vast. Echter mag deze vergoeding niet meer bedragen dan €62,50 te verhogen met €12,50 per kamer en dit met een maximumbedrag van €1.250,- per gebouw.

Is een conformiteitsattest in mijn gemeente verplicht?

Daarvoor moet je in principe het gemeentereglement raadplegen. Hierin worden ook de voorwaarden opgenomen. In sommige gemeenten beperkt men bijvoorbeeld de geldigheidsduur van het conformiteitsattest, in andere gemeenten is het conformiteitsattest enkel in bepaalde wijken verplicht en in nog andere gemeenten kan je het conformiteitsattest gratis verkrijgen. Om toch enige vorm van overzicht te behouden, zijn hieronder de gemeenten opgenomen waar het conformiteitsattest verplicht is (situatie 05 juli 2019). Ook een eventuele afwijkende geldigheidsduur is weergegeven. De gegevens zijn afkomstig van de website van Wonen Vlaanderen.

Gemeenten waar conformiteitsattest verplicht is Conformiteitsattest – extra info Geldigheidsduur verplicht conformiteitsattest
  Aartselaar Voor alle huurwoningen met een nieuw huurcontract, gefaseerd op basis van bouwjaar (verplichting voor alle huurwoningen vanaf 2025) Algemene beperking tot 5 jaar
  Boechout Voor alle huurwoningen met een nieuw huurcontract, gefaseerd op basis van bouwjaar (verplichting voor alle huurwoningen vanaf 2025) Algemene beperking tot 5 jaar
  Boom Alle huurwoningen met een nieuw huurcontract, gefaseerd op basis van bouwjaar (verplichting voor alle huurwoningen vanaf 2025) Algemene beperking tot 5 jaar
  Borsbeek Alle huurwoningen met een nieuw huurcontract, gefaseerd op basis van bouwjaar (verplichting voor alle huurwoningen vanaf 2025) Geen beperking (10 jaar geldig)
  Edegem Voor alle huurwoningen met een nieuw huurcontract, gefaseerd op basis van bouwjaar (verplichting voor alle huurwoningen vanaf 2025) Algemene beperking tot 5 jaar
  Eeklo Voor alle huurwoningen met nieuw huurcontract, gefaseerde invoer, oudste eerst CA beperkte geldigheid: Beperkt tot 3 jaar wanneer tenminste 3 strafpunten voor gebreken met betrekking tot opstijgend, doorslaand en/of insijpelend vocht.
Beperkt tot 5 jaar wanneer 9 tot en met 14 strafpunten
10 jaar wanneer 8 of minder strafpunten.
  Erpe-Mere Huurwoningen ouder dan 20 jaar Geen beperking (10 jaar geldig)
  Essen Alle nieuwe verhuringen met gefaseerde invoer op basis van leeftijd van woning. Tegen 2028 alle nieuwe verhuringen 10 jaar max 9 strafpunten – 5 jaar vanaf 10 strafpunten

 

  Geraardsbergen Verplicht CA: alle huurwoningen (als hoofdverblijfplaats)- gefaseerde invoer Geen beperking (10 jaar geldig)
  Glabbeek Verplicht voor alle nieuwe verhuringen vanaf 2019 en gefaseerd volgens leeftijd van de woningen, vanaf 2028 verplicht voor alle huurwoningen. Geldigheidsduur beperkt tot 5 jaar vanaf 8 strafpunten of bij aanwezigheid van kachels. Beperkt tot 2023 bij enkel glas.
  Hemiksem Voor alle huurwoningen met een nieuw huurcontract, gefaseerd op basis van bouwjaar (verplichting voor alle huurwoningen vanaf 2025) Algemene beperking tot 5 jaar

 

  Hove Voor alle huurwoningen met een nieuw huurcontract, gefaseerd op basis van bouwjaar (verplichting voor alle huurwoningen vanaf 2025) Algemene beperking tot 5 jaar

 

  Kontich Voor alle huurwoningen met een nieuw huurcontract, gefaseerd op basis van bouwjaar (verplichting voor alle huurwoningen vanaf 2025) Geen beperking (10 jaar geldig)
  Kortenaken Voor alle nieuwe verhuringen vanaf 2019 en gefaseerd volgens leeftijd van de woningen, vanaf 2028 verplicht voor alle huurwoningen Geldigheidsduur beperkt tot 5 jaar vanaf 8 strafpunten of bij aanwezigheid van kachels. Beperkt tot 2023 bij enkel glas.
  Langemark-Poelkapelle Voor alle huurwoningen, gefaseerde invoer voor nieuwe verhuringen volgens ouderdom woning Beperkte geldigheidsduur tot 5 jaar

 

  Lint Voor alle huurwoningen met een nieuw huurcontract, gefaseerd op basis van bouwjaar (verplichting voor alle huurwoningen vanaf 2025) Algemene beperking tot 5 jaar

 

  Mechelen Voor studentenhuisvesting en domiciliekamers Beperkt tot 5 jaar
  Mortsel Alle huurwoningen (behalve sociale woning van SHM) met nieuwe verhuring vanaf 2017 => gefaseerd op basis van leeftijd van de woning Geen beperking (10 jaar geldig)
  Niel Alle huurwoningen (behalve sociale woning van SHM) met nieuwe verhuring vanaf 2015 => gefaseerd op basis van leeftijd van de woning Algemene beperking tot 5 jaar

 

  Rotselaar Voor stedenbouwkundige vergunning voor opsplitsing en bij verhuur aan niet-gezinsleden
voor inhuurname pand in Kleinschalig woongebied
Geen beperking (10 jaar geldig)
  Rumst Voor alle huurwoningen met een nieuw huurcontract, gefaseerd op basis van bouwjaar (verplichting voor alle huurwoningen vanaf 2025) Algemene beperking tot 5 jaar

 

  Schelle Voor alle huurwoningen met een nieuw huurcontract, gefaseerd op basis van bouwjaar (verplichting voor alle huurwoningen vanaf 2025) Algemene beperking tot 5 jaar

 

  Tienen Voor alle huurwoningen als hoofdverblijfplaats, gefaseerde invoer met gebiedsgerichte afbakening Geen beperking (10 jaar geldig)
  Turnhout Voor alle huurwoningen, gefaseerde invoer over 11 jaar met gebiedsgerichte aanpak Geen beperking (10 jaar geldig)
  Wuustwezel Alle nieuwe verhuringen met gefaseerde invoer op basis van leeftijd van woning. Tegen 2028 alle nieuwe verhuringen 10 jaar max 9 strafpunten – 5 jaar vanaf 10 strafpunten

 

  Zwijndrecht Voor alle huurwoningen met een nieuw huurcontract, gefaseerd op basis van bouwjaar (verplichting voor alle huurwoningen vanaf 2025) Algemene beperking tot 5 jaar

 

 

Geef een reactie