EconomieFinancieel & beleggingen

Cateringkosten 100% aftrekbaar als publiciteitskost

Als onderneming organiseer je wel eens een evenement om een bepaald product, een dienst of een gebeurtenis in de kijker te zetten bij het grote publiek. Hier kunnen journalisten aanwezig zijn maar ook gewoon gasten of vertegenwoordigers van klanten. Uiteraard krijgen ze dan ook een hapje en een drankje. De Minister van Financiën geeft nu aan dat cateringkosten, in bepaalde gevallen, 100% aftrekbaar zijn als publiciteitskost en dat de oude regeling, de zogenaamde tweedeling tussen aftrekbaarheid voor de btw (100%) en aftrekbaarheid inzake de directe belasting (50%), niet meer van toepassing is.

Oude regeling inzake aftrekbaarheid cateringkosten

In de praktijk gaat het, wat betreft de aftrekbaarheid in de btw, om zogenaamde kosten van onthaal. In 2005 gaf het Hof van Cassatie reeds aan dat er twee verschillende categorieën van kosten van onthaal bestaan, terwijl ook de administratie zich neerlegde bij die zienswijze. Het gaat in de praktijk om:

  • Kosten van onthaal gemaakt met het oog op de ontspanning en het vermaak van klanten en/of leveranciers met het doel om zakelijke relaties te bestendigen;
  • Kosten van onthaal gemaakt met het oog op een activiteit die rechtstreeks en hoofdzakelijk tot doel heeft om de koper in te lichten over een bepaald product of dienst en de verkoop van dat product of die dienst te bevorderen.

Die laatste groep kan in dat geval gezien worden als een publiciteitskost, waardoor cateringdiensten met het oog op het voorstellen van een bepaald product of dienst als publiciteitskost kunnen aanzien worden.

Inzake de directe belastingen aanvaardt de administratie die 100% aftrekbaarheid echter niet. Volgens de administratie zou het om zogenaamde receptiekosten gaan waarbij er een aftrekbeperking van 50% van toepassing is.

Nieuwe regeling inzake aftrekbaarheid cateringkosten

De Minister van Financiën deed zijn uitspraak in functie van een parlementaire vraag. Hij bevestigde inderdaad het bestaan van de huidige tweedeling.

De Minister van Financiën geeft echter ook aan dat, in het kader van de harmonisatie van de Btw-richtlijnen, hij ermee akkoord gaat dat ook inzake de inkomstenbelasting een 100% aftrekbaarheid van toepassing kan zijn. Het dient in dat geval te gaan om zogenaamde spijs-, catering en drankkosten die gemaakt werden in functie van “een evenement […] voor een bepaalde groep bestaande of potentiële klanten […] met als hoofdzakelijk en rechtstreeks doel de verkoop van bepaalde producten of diensten te bevorderen”.

Gevolg: de gemaakte kosten met betrekking tot de evenementscatering kunnen nu, indien ze voldoen aan die geformuleerde voorwaarden, ook als publiciteitskost aangemerkt worden inzake de personenbelasting. Kortom: 100% aftrekbaar in de btw en 100% aftrekbaar inzake de directe belastingen. Wel zal je natuurlijk moeten kunnen aantonen dat de gemaakte kosten het bovenvermelde doel dienen.

Geef een reactie