De burger

Ook in Brussel wordt rijbewijs B behalen moeilijker

Recent wijzigde er heel wat aan de Vlaamse (en Waalse) wetgeving omtrent het rijbewijs B. Het behalen ervan werd op die manier moeilijker en er lag een duidelijkere focus op controle en preventie. Ook in Brussel volgen ze die redenering en komen ze met een strengere reglementering. De hervorming zal via twee fasen verlopen, waarbij 30 april en 1 november de twee belangrijkste data vormen.

Vanaf 30 april 2018: nog maar één zware fout

Vanaf 30 april 2018 zal je ook in Brussel nog maar één zware fout mogen maken bij het theoretisch rijexamen. Het gaat om foutieve antwoorden op vragen die betrekking hebben op de overtredingen van de derde of vierde graad of met betrekking tot het overschrijden van de toegelaten maximale snelheid. Die regeling kennen we intussen al van in de andere gewesten. Wat betreft het aantal juist te beantwoorden vragen, volstaat 41/50 echter nog steeds.

Vanaf 30 april 2018: tolk inschakelen tijdens examen

Ook nieuw is de mogelijkheid om het theoretisch rijexamen af te leggen in het Duits of Engels, terwijl dat nu enkel het geval was voor het Frans en Nederlands. Wel zal het examen nog steeds in het Nederlands of Frans verlopen, maar kan de kandidaat-chauffeur beroep doen op een beëdigde tolk die de kandidaat zelf dient te betalen.

Vanaf 1 november 2018: vier opleidingstrajecten

Op 1 november 2018 volgen de meest ingrijpende regels van de hervorming. Na het slagen voor het theoretisch rijexamen zal de kandidaat-chauffeur immers de keuze krijgen tussen vier verschillende scholingstrajecten in plaats van de huidige twee.

Opleidingstraject 1: De kandidaat-chauffeur volgt geen rijles aan de rijschool maar kiest voor een eigen begeleider. De stageperiode bedraagt in dit geval minimaal negen en maximaal achttien maanden. Er is een richtcijfer van 1500 oefenkilometers en er moet een logboek bijgehouden worden door de kandidaat-chauffeur.

Opleidingstraject 2: De kandidaat-chauffeur volgt minimaal veertien uur rijles aan de rijschool en doet verder beroep op een eigen begeleider. Hier omvat de stageperiode minimaal zes maanden en maximaal achttien maanden. Andermaal is er een richtcijfer van 1500 oefenkilometers. Ook hier moet er een logboek bijgehouden worden door de kandidaat-chauffeur.

Opleidingstraject 3: Dit traject is enkel toegankelijk voor kandidaat-chauffeurs die aan de start van de scholing minimaal achttien jaar oud zijn. De kandidaat-chauffeur volgt 20 uur rijles. De minimale stageperiode wordt teruggebracht tot drie maanden en het richtcijfer tot 1000 oefenkilometers. De maximale stageperiode is nog steeds gelijk aan achttien maanden. Ook hier moet er een logboek bijgehouden worden door de kandidaat-chauffeur.

Opleidingstraject 4: Dit traject is enkel toegankelijk voor kandidaat-chauffeurs die aan de start van de scholing minimaal achttien jaar oud zijn. De kandidaat-chauffeur volgt 30 uur rijles. Er is geen stageperiode en de kandidaat-chauffeur kan na de dertig uren rijles meteen zijn praktisch rijexamen afleggen. Er moet geen logboek bijgehouden worden door de kandidaat-chauffeur.

Vanaf 1 november 2018: het bijhouden van een logboek

Wat betreft het bijhouden van het logboek zal de Brusselse Minister bevoegd voor Verkeersveiligheid in een later besluit de nodige details dienen te stipuleren. Wel reeds duidelijk: het logboek zal altijd aanwezig moeten zijn in het voertuig dat door de kandidaat-chauffeur wordt bestuurd en is enkel van toepassing op kandidaat-chauffeurs die opleidingstraject 1, 2 of 3 volgen.

Vanaf 1 november 2018: meer aandacht voor eigen begeleiders

Net zoals in Vlaanderen gaat men ook in Brussel meer focussen op de eigen begeleiders. Het zou gaan om een cursuspakket voor de vorming van die begeleiders. Meer duidelijkheid over dergelijke initiatieven moet echter nog volgen.

Vanaf 1 november 2018: verplichte EHBO-opleiding

Wie vanaf 1 november 2018 het praktisch rijexamen wenst af te leggen, zal vooraf een EHBO-opleiding moeten volgen. Deze regeling geldt voor alle opleidingstrajecten. De EHBO-opleiding zal zich focussen op de eerste hulp in het wegverkeer en zal bestaan uit twee luiken:

  • Een theoretisch luik voor thuisstudie;
  • Een praktisch luik van minimaal drie uur.

Na het slagen voor de verplichte EHBO-opleiding zal de kandidaat-chauffeur een attest krijgen dat twee jaar geldig is. Pas na het verkrijgen van dit attest kan de kandidaat-chauffeur het praktisch rijexamen afleggen. Op praktisch vlak moet de Brusselse Minister bevoegd voor Verkeersveiligheid deze EHBO-opleiding echter nog verder concretiseren.

Vanaf 1 november 2018: anders verloop praktisch rijexamen

Het praktisch rijexamen zal vanaf 1 november 2018 altijd starten met een zogenaamde risicoperceptietest. Deze computertest zal nagaan of de kandidaat-chauffeur eventuele gevaren wel kan herkennen en inschatten. Enkel zij die slagen voor de computertest mogen deelnemen aan de uiteindelijke proef op de openbare weg. De test blijft echter een jaar geldig.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie