EconomieLandbouw en dieren

Ook Vlaanderen gaat kermispony’s verbieden

Op woensdag 27 januari was het eindelijk zover: het ontwerp van decreet over de invoering van een verbod op het gebruik van paardachtigen op kermissen en aanverwante evenementen werd in de Vlaamse plenaire vergadering goedgekeurd. Dit met unanimiteit van alle aanwezigen. Vlaanderen volgt nu dus het voorbeeld van het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Overgangsmaatregel voor bestaande carrousels

Het verbod op het gebruik van paardachtigen op evenementen komt er natuurlijk in het kader van het dierenwelzijn. Toch is men niet blind voor de gevolgen voor de uitbaters die zo ineens hun broodwinning verliezen. Men wil hen de kans geven om tijdig een geschikte oplossing voor de dieren te vinden en zich te heroriënteren. Daarom zijn er overgangsbepalingen voorzien.

In het Waalse Dierenwelzijnwetboek is het gebruik van paardachtigen in een ponycarrousel al langer verboden. Daar werd er een overgangsregime voorzien voor geregistreerde ponycarrousels. Zij kunnen nog tot 31 december 2022 actief blijven.

Net zoals het Waals gewest heeft ook Vlaanderen geopteerd voor een uitdoofbeleid voor de geregistreerde paardencarrousels. Net zoals in Wallonië zullen de huidige uitbaters nog tijdelijk tot en met 31 december 2022 verder kunnen gaan met hun activiteiten. Vlaanderen zal bovendien in een premie voorzien om de schade voor hen te beperken. De dieren blijven uiteraard eigendom van de kermisuitbaters en ze zijn niet verplicht om ze van de hand te doen, maar met de premie kunnen de uitbaters bijvoorbeeld een perceel kopen waar de pony’s duurzaam kunnen verblijven. Of ze kunnen het gebruiken voor de aanschaf van een nieuwe attractie. Na overleg met de uitbaters werd beslist dat zij eenmalig een premie van 60.000 euro zullen krijgen.

Uitgebreid verbod geldt niet alleen voor pony’s

Opvallend is dat het decreet spreekt van “paardachtigen”. Dit komt omdat Vlaanderen lessen heeft getrokken uit het Brussels verbod. Dat verbod had het enkel over kermispony’s en al snel hadden kermisuitbaters hun pony’s door muilezels vervangen. Daarop heeft Brussel een aanpassing doorgevoerd en het verbod uitgebreid naar alle paardachtigen. Vlaanderen doet het nu meteen op deze manier.

Verder werd er bij het Vlaamse verbod al meteen rekening gehouden met het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State. Het louter viseren van kermispony’s zou mogelijk een onrechtmatige discriminatie inhouden. Daarom heeft Vlaanderen ervoor gekozen om het verbod niet alleen op niet-permanente kermisinstallaties toe te passen, maar ook op niet-permanente installaties op andere evenementen (zoals festivals en jaarmarkten) én op permanente installaties, bijvoorbeeld in pretparken.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie