Staat & BestuurVeiligheid en defensie

Opnieuw stap dichter bij de speekselanalyse

De afgelopen jaren is er al veel geschreven over de zogenaamde speekselanalyse. Zo zou de omslachtige bloedproef na de speekseltest definitief vervangen kunnen worden. In de praktijk zouden drugcontroles dan ook eenvoudiger moeten kunnen verlopen. Het water komt alvast aan de lippen van druggebruikers in het verkeer. In een nieuw Koninklijk Besluit stelt de regering een Amerikaans systeem voor als de nieuwe speekselcollector. Wel moeten de gerechtelijke labo’s hun erkenningsdossiers nog in orde maken.

De collector: Intercept i2

Het Koninklijk Besluit kiest voor de Intercept i2 van het Amerikaanse bedrijf OraSure Technologies. Het gaat om een heel eenvoudige procedure. Zo moet men de collector gedurende ongeveer drie tot vier minuten (en maximaal 15 minuten) in de mond houden. Vervolgens zal men de collector in de bijhorende tube schuiven en verzegelen, waarna een en ander naar het laboratorium zal worden verzonden.

© OraSure Technologies

Volgende stap: gerechtelijke labo’s

De gerechtelijke labo’s zullen nu aan de slag kunnen gaan met hun erkenningsdossiers en kunnen alvast de Intercept i2 aanschaffen.

Belangrijk is wel dat de verschillende gerechtelijke labo’s op eenzelfde manier de analyses ervan uitvoeren. Koen Geens verwijst voor hen nogmaals naar de formule die reeds in het KB van 27 november 2015 verschenen was. Hierbij hanteert men een technische correctie van 30%.

Gebruik van de collectoren door de politiediensten

Van zodra de gerechtelijke labo’s hun erkenning verkregen hebben, zal men de collecteren kunnen leveren aan de politiediensten. Overigens zullen ook de politiescholen de collectoren aan kunnen kopen via de verdeler van het product.

Geef een reactie