BoeteGevangenisstrafStraf

Overal toegelaten om foto’s te nemen van strafdossier

Wanneer een advocaat de toelating heeft om een strafdossier te raadplegen, moet hij zich houden aan de regels van de griffie. Op de ene griffie mocht de advocaat enkel zaken met de hand overschrijven of kopiëren tegen een vergoeding. Elders was het al toegelaten om de smartphone boven te halen en foto’s van het strafdossier te maken. In het kader van de informatisering van Justitie kiest men nu voor uniforme regels voor elke griffie.

Inzagerecht en nemen van foto’s

Niet alleen de advocaat maar ook elke rechtstreeks belanghebbende die over het inzagerecht beschikt, mag nu kosteloos kopieën nemen van het strafdossier. Het gaat dus niet alleen om de advocaat maar pakweg ook om de inverdenkinggestelde, de burgerlijke partij, de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, de verdachte of een eventuele bewindvoerder, curator of lasthebber.

Hoe ze dat doen? Dat staat hen vrij. Zo mogen ze bijvoorbeeld een eigen mobiele printer meenemen, een handscanner gebruiken of foto’s nemen met behulp van hun smartphone of tablet.

Kopierecht kan uitgesloten worden

In sommige gevallen kan de onderzoeksrechter of de Procureur des Konings echter het kopierecht uitsluiten. Dat is het geval indien het nemen van kopieën een ernstige schending van het privéleven zou betekenen, een gevaar zou opleveren voor personen of indien de noodwendigheid van het onderzoek dat vereist.

Strengere sancties

Tegenover de toegenomen vrijheid staan wel striktere sancties. Ook in het verleden legde artikel 460ter Strafwetboek al sancties op bij inbreuken op het inzagerecht. Indien het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek gehinderd wordt, het inzagerecht een inbreuk vormt op het privéleven, de fysieke of morele integriteit of de goederen van een persoon genoemd in het dossier, kon men al een gevangenisstraf opleggen van 8 dagen tot 1 jaar of een geldboete van 26 tot 500 euro.

Nu wordt de maximale sanctie opgetrokken tot enerzijds een gevangenisstraf van 2 jaar en anderzijds een geldboete van 1.000 euro.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie