De burgerPrivacy

Privacybezwaren bij de kliklijn van Vlaams Belang

Vlaams Belang heeft al enkele jaren een kliklijn voor linkse leerkrachten. Al in 1989 deelde Filip Dewinter pamfletten uit aan de schoolpoorten en moedigde hij jongeren aan om linkse leraars aan te geven. Tijden veranderen en sinds dit schooljaar kiest de ‘kliklijn voor linkse praatjes in de klas’ resoluut voor een digitale versie. Leerlingen kunnen nu via een internetformulier “linkse leerkrachten die te pas en te onpas hun multiculturele onzin in hun lessen proberen te verwerken” verklikken. Toch is zo’n kliklijn niet zomaar toegestaan.

Onrechtmatige verwerking van gevoelige persoonsgegevens

Achter de kliklijn gaat wellicht een privacyprobleem verscholen. Persoonsgegevens met betrekking tot politieke opvattingen zijn zogenaamde gevoelige gegevens die extra beschermenswaardig zijn. Andere voorbeelden van gevoelige gegevens zijn medische gegevens, gegevens over iemands seksuele geaardheid en gegevens over religieuze overtuigingen. In artikel 9 AVG staat duidelijk dat de verwerking van deze persoonsgegevens principieel verboden is.

Er zijn wel een beperkt aantal uitzonderingen. Als men bijvoorbeeld de arbeidsgeschiktheid van een werknemer moet beoordelen of medische diagnosen moet stellen, mag men wel medische persoonsgegevens verwerken. Vlaams Belang zal moeten aantonen dat het onder een van deze uitzonderingsregels valt. In Het Nieuwsblad gaf Willem Debeuckelaere, professor Privacy en Databescherming, al aan dat dit wellicht heel moeilijk wordt.

Gegevensbeschermingsautoriteit waakt over de privacy in België

Ieder persoon van wie gevoelige persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kan zich wenden tot de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit) om zijn rechten te laten herstellen. In het verleden had ook de NJSV een gelijkaardig meldpunt, maar klachten kwamen er niet. Niemand wilde hen extra aandacht schenken. Volgens de GBA zijn er nu wel al enkele klachten ontvangen.

De GBA geeft op hun website weer dat het zelf contact heeft opgenomen met de initiatiefnemers, omdat het twijfels heeft over de rechtmatigheid van de actie. De GBA beschikt in ieder geval over verschillende onderzoeksbevoegdheden en kan zware sancties opleggen. Niet alleen de initiatiefnemers, maar ook andere personen die aan de actie deelnemen, kunnen sancties krijgen. Ook de leerlingen die hun docent verklikken, kunnen dus torenhoge boetes krijgen.

De GBA waakt over de naleving van de verordening inzake gegevensverwerking. Toen wij van deze actie hoorden, hebben wij snel besloten contact op te nemen met de initiatiefnemers. Het is voor ons belangrijk meer informatie te krijgen over dit platform, want wij herinneren eraan dat inlichtingen over de politieke oriëntatie van een persoon bijzondere gegevens zijn die in principe niet mogen worden verzameld” (David Stevens, voorzitter van de GBA)


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie