EconomieZelfstandig & Vennootschap

Procedure onbetwiste facturen: toch kiezen voor de rechtbank?

Sinds ongeveer twee jaar bracht de procedure onbetwiste schuldvordering verlichting voor de rechtbanken: voor niet-betwiste geldschulden hoef je niet langer naar de rechtbank te stappen. Je kan gewoon langsgaan bij jouw advocaat die op zijn beurt een deurwaarder zal inschakelen om de onbetaalde factuur bij de klant te innen. De regeling is er enkel voor professionele klanten.

Procedure voor rechtbank is een nutteloze procedure?

De afgelopen tijd was er een discussie of je wel of niet nog naar de rechtbank hoorde te stappen bij een onbetwiste factuur van een zakelijke klant. Sommige rechtbanken waren immers van oordeel dat het ging om een nutteloze procedure: er kon immers ook gekozen worden voor de buitenrechtelijke procedure onbetwiste factuur. Op basis hiervan liet de rechtbank de klager opdraaien voor de gerechtskosten zonder recht te hebben op een rechtsplegingsvergoeding. De procedure voor de rechtbank werd op die manier wel extra duur.

Intussen heeft het Hof van Cassatie anders geoordeeld: het hoeft niet per se te gaan over een nutteloze procedure. Je moet dan wel kunnen aantonen dat je wel degelijk voordeel haalt uit de gerechtelijke procedure.

Voordeel halen uit gerechtelijke procedure

In de praktijk kan je wel degelijk voordeel halen uit de gerechtelijke procedure.

Via de procedure onbetwiste schuldvorderingen is het bedrag van het schadebeding en de interesten immers beperkt tot 10% van de hoofdsom. Gaat het om een factuur van 10.000 euro? Dan kan je totaliter maximaal 11.000 euro innen via de procedure onbetwiste facturen.

In de gerechtelijke procedure ligt de situatie toch nog steeds gevoelig anders. Hierbij wordt voor de bepaling van de schadevergoeding en de interesten immers gekeken naar de algemene voorwaarden. Wel heeft de rechter een matigingsbevoegdheid. Meestal zal de rechter de interesten matigen tot 8% per jaar en het schadebeding tot 10%. Werd voorzien in gunstige algemene voorwaarden? Dan kan je voor een factuur van 10.000 euro die reeds 12 maanden openstaat, ruim 800 euro meer vorderen via de gerechtelijke procedure. In zo’n geval kan de rechter niet zomaar spreken over een nutteloze procedure.

Maak echter steeds vooraf de afweging en de berekening met jouw advocaat. Soms wegen de gemaakte kosten immers niet op tegen de hogere schadevergoeding en de rechtsplegingsvergoeding.

Geen voordeel maar niet officieel betwist?

Haal je geen voordeel uit de gerechtelijke procedure maar gaat het om een betwiste factuur? Dan moet je toch kiezen voor de gerechtelijke procedure. Om in zo’n geval te voorkomen dat je je recht op de rechtsplegingsvergoeding verliest, zal je wel moeten kunnen aantonen dat de factuur wel degelijk betwist was. Dat kan je doen via een bewijs van een (aangetekende) brief of een mail. Betwist de klant de factuur echter enkel mondeling? Dan zou de klant, op aanraden van zijn advocaat, dat zomaar kunnen ontkennen voor de rechtbank. In dat geval kan de rechter oordelen dat het wel degelijk gaat om een nutteloze procedure en dat je beter koos voor de procedure onbetwiste schuldvorderingen.

Gaat het louter om een mondelinge betwisting waarvan geen bewijs voorhanden is? Haal je bovendien geen voordeel uit de gerechtelijke procedure? Dan kies je alsnog beter voor de procedure onbetwiste schuldvorderingen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie