Proces

Rechtspraak zal sneller aanleiding geven tot aanpassing Vlaamse decreten

Een nieuw decreet kent de hoven en rechtbanken voortaan de verplichting toe om toepassings- of interpretatieproblemen van Vlaamse wetgeving aan het Vlaams parlement te melden. Op die manier wil de Vlaamse wetgever sneller kunnen optreden indien de rechtspraak in de ‘foutieve’ richting zou evolueren.

Jaarlijks verslag

In de praktijk zal de verplichting rusten bij het College van procureurs-generaal en de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie. Zij zullen jaarlijks een overzicht moeten bezorgen aan de voorzitter van het Vlaams Parlement. Hierbij moeten ze aangeven welke decreten problemen of moeilijkheden opleverden bij de interpretatie of de toepassing ervan.

Het verslag zal jaarlijks ingediend worden in oktober en zal betrekking hebben op de problemen en moeilijkheden van het voorbije gerechtelijke jaar. De meldingsplicht is niet van toepassing op de Vlaamse bestuursrechtscolleges. Zij zullen in hun jaarverslagen uiteraard wel nog de noodzakelijke accenten leggen.

Dankzij de opgave van interpretatiemoeilijkheden kan de wetgever sneller ingrijpen en zijn decreten aanpassen of toelichten.

Ook verslag over opsporings- en vervolgingsbeleid

Eveneens zal het College van procureurs-generaal jaarlijks een verslag overmaken aan de federale minister van Justitie. Dit verslag zal onder andere informatie omvatten omtrent:

  • De activiteiten van het College;
  • Een analyse van het opsporings- en vervolgingsbeleid van het voorbije jaar;
  • Een beoordeling van het opsporings- en vervolgingsbeleid van het voorbije jaar;
  • De prioritaire doelstellingen van het komende jaar.

De federale minister van Justitie zal dit verslag nadien overmaken aan zowel het federaal parlement als aan de regeringen van de gewesten en gemeenschappen (Samenwerkingsakkoord 2014). De Vlaamse regering zal dat verslag bovendien ook onmiddellijk na ontvangst opnieuw overmaken aan het Vlaams parlement.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie