Werk & SociaalWerk en ontslag

Ruimere bescherming voor wie steun verleent aan slachtoffer discriminatie

Slachtoffers van discriminatie, personen die het slachtoffer van discriminatie vertegenwoordigden en personen die voor dit slachtoffer getuigen, genoten al langer bescherming tegen represailles door de werkgever. Zo kon de werkgever hen niet zomaar ontslaan. Nu heeft Vlaanderen de bescherming ook uitgebreid tot eenieder die formele of informele steun aan het slachtoffer verleent. Dit komt er op aandringen van Europa.

Europa hekelt te beperkte bescherming bij discriminatie

Al in 2015 oordeelde de Europese Commissie dat de Belgische regeling te beperkt was en dat het geen correcte omzetting was van de Europese Richtlijn 2006/54. De Europese Commissie vond dat de gebruikte terminologie niet uitgebreid genoeg was om alle personen die het slachtoffer verdedigen te beschermen. In juni 2019 volgde ook het Europees Hof van Justitie deze redenering in het arrest Hakelbracht.

Bij het arrest Hakelbracht, een Belgische zaak, had een storemanager in een kledingwinkel een sollicitatiegesprek met de zwangere vrouw Hakelbracht. De sollicitante deelde eerlijk mee dat ze op dat moment zwanger was. De storemanager vond haar de beste kandidaat en stelde voor om Hakelbracht aan te werven. Het hoofd personeelszaken weigerde echter, enkel en alleen omdat ze zwanger was. De storemanager heeft dit vervolgens eerlijk gecommuniceerd aan mevrouw Hakelbracht die een klacht indiende. De storemanager werd daarop ontslagen.

Volgens de toepasselijke regelgeving kon de storemanager geen bescherming genieten omdat zij niet voor het slachtoffer getuigde, zelf geen klacht had ingediend en het slachtoffer ook niet vertegenwoordigde. Het Hof van Justitie verduidelijkte echter dat de bescherming ook geldt voor werknemers die informeel een gediscrimineerde persoon verdedigen.

In september 2019 had de Europese Commissie dit reeds opnieuw onder de aandacht gebracht. De Franse Gemeenschap, Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest hadden hun regelgeving alvast aangepast. Nu doet Vlaanderen dat ook.

Wat houdt de wijziging in?

De strikte formulering is gewijzigd tot een ruimere formulering. De tweede categorie (personen die een slachtoffer van discriminatie vertegenwoordigen) wordt nu ruim geformuleerd als ‘personen die aan een slachtoffer van discriminatie steun verlenen door het slachtoffer te verdedigen of te vertegenwoordigen.’ Door deze ruimere formulering geniet iedereen die formele of informele steun verleent ook bescherming. Het kan daarbij gaan om iemand die een sollicitatiegesprek afneemt, maar ook om collega’s, vakbondsafgevaardigden enzovoort.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie