BelastingenDe burger

Schenken onder last: een schenking of rechtshandeling onder bezwarende titel?

Dat de fiscus met argusogen kijkt naar schenkingen en verkopen van ouders naar kinderen, hoeven we je waarschijnlijk niet te vertellen. Maar wat als je nu tegen betaling iets schenkt aan de kinderen? Denk bijvoorbeeld aan een wagen of aan een wasmachine dat je tegen een aangename som schenkt. Heeft dat invloed op de registratiebelasting? Houden we voor de schenkbelasting enkel rekening met het échte voordeel of gaat het voor 100% om een schenking? Een recente beslissing van de Vlaamse belastingdienst brengt verduidelijking (Kosteloze of bezwarende titel: schenking met last, Voorafgaande beslissing nr. 17038 dd. 13/11/2017).

De feiten

Bij deze feiten had een moeder zowel een dochter als een zoon. Om in haar levensonderhoud te voorzien, wilde ze de blote eigendom van haar appartement schenken aan haar dochter, die er wel 85.000 euro voor moest betalen. Volgens de omzettingstabellen was de blote eigendom echter nog 96.902 euro waard, waardoor het minus de last van 85.000 euro, in feite ging om een netto schenking van 11.902 euro.

Beslissing van de Belastingdienst

De Belastingdienst haalt aan dat de last niet belet dat de overeenkomst in haar geheel een schenking is, op voorwaarde dat de last lager is dan die van de geschonken goederen. In de ogen van de Belastingdienst gaat het in dit geval dus om een schenking en dit omdat het de begiftigde een voordeel oplevert.

Bijzonder is dat de opgelegde last zelfs niet in mindering wordt gebracht voor de belastbare grondslag (die uitzondering is er enkel voor lasten ten voordele van een derde). De schenkbelasting wordt met andere woorden geheven over de volledige waarde van de volle eigendom van het goed.

Rik Deblauwe, wetenschappelijk adviseur bij Tiberghien Advocaten, vindt die visie van de Belastingdienst alvast volkomen verantwoord.

Ook indien er lasten aan verbonden zijn, blijft een schenking een schenking, zolang er een voordeel overblijft voor de begiftigde, en zolang dat ook de bedoeling was. Er is dus een verschil tussen een verkoop waarbij de verkoper benadeeld werd (tegen zijn zin, omdat hij geen andere koper vond op dat ogenblik bijvoorbeeld, of zonder dat hij het wist, omdat hij niet goed geïnformeerd was over de waarde van het goed), en een schenking met last, waarbij het de bedoeling is van de schenker om de begiftigde te bevoordelen.” (Rik Deblauwe)


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie