FeaturedWerk & SociaalZiekte en verzorging

Snellere erkenning recht om vergeten te worden

In een eerder artikel had ik het al over het zogenaamde recht om vergeten te worden. Dit recht om vergeten te worden houdt in dat personen die van een ernstige medische aandoening genezen zijn – tien jaar na de geslaagde behandeling (zonder herval)- aan dezelfde voorwaarden als iemand die nooit ziek is geworden een hypothecaire lening of een beroepskrediet kunnen afsluiten. De verzekeraar moet het recht om vergeten te worden respecteren en mag geen bijpremie aan de aandoening koppelen. Wie op jonge leeftijd ernstig ziek wordt, moet daar dus niet levenslang de gevolgen van blijven dragen.

Het recht om vergeten te worden is overigens vrij fictief: je moet nog steeds jouw medische voorgeschiedenis meedelen, enkel mag de verzekeraar er geen rekening mee houden bij het bepalen van de huidige gezondheidstoestand.

Snellere erkenning recht om vergeten te worden

In sommige gevallen kan de regering een termijn van minder dan tien jaar opleggen. De regering moet daarvoor wel een expliciete lijst opstellen. En dat heeft de regering nu ook gedaan:

Type aandoening Histologische types en referentiestadia- pretherapeutische stadia Wachttijd vanaf einde actieve behandeling van de kankeraandoening en zonder herval
Teelbalkanker Zuivere seminomen, stadium I 3 jaar
Zuivere seminomen, stadium II 6 jaar
Niet-seminomen of gemengde tumoren, Stadium I en II 6 jaar
Borstkanker Lobulair of ductaal carcinoom in situ, zonder micro-infiltratie Behandeling volgens consensus HAS/INCaDuctaal carcinoom in situ dat bij chirurgische excisie een of meer micro-invasieve zones vertoont (scheur van het basale membraan)van niet meer dan 1 mm (langs de grootste as) en waarbij naokselonderzoek (schildwachtklier of okseluitruiming) geen invasie van de weggenomen klier of klieren te zien is
Behandeling volgens de HAS/INCa consensus
1 jaar
Huidkanker Melanoma in situ zonder micro-infiltratie of niveau Clark I
– Volledige excisie
– Afwezigheid van dysplastische naevi
1 jaar
Baarmoederhalskanker Klasse CIN III (of HSIL) of in situ zonder micro-infiltratie Toepassen van een op dat moment aangepaste referentiebehandeling en opvolging volgens HAS-aanbevelingen 1 jaar
Nierkanker Clear cell carcinoma van de nier gediagnosticeerd na de leeftijd van 50 jaar, klasse T1N0M0 graad 1 en 2 volgens Führman 8 jaar
Chromofoob niercelcarcinoom, klasse T1N0M0 5 jaar
Kankers van de dikke darm en het rectum Stadium Tis (stadium 0) :- Ouder dan 50 bij de diagnose 1 jaar
Stadium I : T1N0M0 :

– Ouder dan 50 bij de diagnose

– Histologisch type: adenocarcinoom

4 jaar
Stadium I : T2N0M0 :

– Ouder dan 50 bij de diagnose

– Histologisch type : adenocarcinoom

8 jaar
Schildklierkanker Papillair/folliculair < 45 jaar bij de diagnose, stadium I 3 jaar
Papillair/folliculair, 45 jaar of ouder bij de diagnose, stadium I of II 3 jaar
Papillair/folliculair, 45 jaar of ouder bij de diagnose, stadium III 6 jaar
Hodgkin-lymfomen Hodgkin-lymfoom stadium 1A na een post-therapeutische opvolgingsperiode 6 jaar
Hodgkin-lymfoom stadia 1B en 2A na een post-therapeutische opvolgingsperiode 8 jaar
Acute promyelocytaire leukemie / APL / AML3 – Ongeacht het aantal leukocyten bij de diagnose

– Behandeling beëindigd

3 jaar

Geen of beperkte bijpremie

Overigens heeft de regering ook een lijst met chronische ziekten gepubliceerd waarvoor verzekeringsmaatschappijen geen of slechts een beperkte bijpremie mogen aanrekenen. Er gelden wel een aantal voorwaarden. Het gaat met name om:

  • Een infectie door het HIV-virus;
  • Virale hepatitis C;
  • Chronische virale hepatitis HCV Fibrosis score F3;
  • Pilocytair astrocytoom;
  • CML (chronische myeloïde leukemie);
  • Burkitt-leukemie / Burkitt-lymfoom / ALL3;
  • Mucoviscidose;
  • Adenocarcinoom van de prostaat in actieve bewaking.

Vanaf 1 februari 2020

De wet van 4 april betreffende de verzekeringen geeft aan dat het recht om vergeten te worden van toepassing is op verzekeringscontracten die vanaf 1 februari 2020 worden afgesloten. Het kan met andere woorden de moeite lonen om dan uit te kijken naar een nieuwe verzekeringsovereenkomst…

Geef een reactie