GevangenisstrafStrafWerk & SociaalWerk en ontslag

Gedetineerden krijgen een eigen arbeidsongevallenregime

Wanneer een gedetineerde in de gevangenis werkt, kan hij of zij geen beroep doen op de arbeidsongevallenwet. Opdat de gedetineerde aanspraak kan maken op een schadevergoeding, moet er met andere woorden sprake zijn van een onrechtmatige daad. Daar maakt de wetgever nu komaf mee. Met het KB van 26 juni 2019 betreffende de vergoeding van de gedetineerden die het slachtoffer zijn van een penitentiair arbeidsongeval (BS 3 juli 2019) komt de wetgever met een specifiek arbeidsongevallenregime.

Lees ook: Gedetineerden mogen eigen kleding dragen

Definitie penitentiair arbeidsongeval

Het nieuwe KB omschrijft duidelijk wat er onder een penitentiair arbeidsongeval moet worden begrepen. Het gaat om elk ongeval dat:

 • Een gedetineerde tijdens en door het feit van de uitvoering van zijn gevangenisarbeid (of daarmee gelijkgestelde activiteiten, zoals een aantal opleidingen) overkomt; en
 • Dat een letsel veroorzaakt; en
 • Dit tenzij het tegendeel wordt bewezen (= een vermoeden dat het om een arbeidsongeval gaat)

Worden echter uitgesloten:

 • Ongevallen op de weg van en naar het werk;
 • Personen onder elektronisch toezicht die arbeid verrichten voor een andere werkgever dan de penitentiaire administratie;
 • Personen met een beperkte detentie die arbeid verrichten voor een andere werkgever dan de penitentiaire administratie;
 • Alle andere personen die een vrijheidsberovende straf of maatregel buiten de gevangenis ondergaan en die arbeid verrichten voor een andere werkgever dan de penitentiaire administratie.

Lees ook: Gevangeniscellen worden groter

Schadevergoeding arbeidsongeval gedetineerde

De wetgever voorziet verschillende procedures en vergoedingen, afhankelijk van de gevolgen van het ongeval.

Arbeidsongeval en tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedetineerde

Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid heeft de gedetineerde recht op:

 • Het normale loon op de dag van het ongeval;
 • 90% van het normale loon op de werkdagen waarop men arbeidsongeschikt is;
 • Recht op een toeslag indien de gedetineerde na het ongeval een andere job uitvoert waar hij minder loon ontvangt.

Arbeidsongeval en blijvende arbeidsongeschiktheid gedetineerde

Bij een blijvende arbeidsongeschiktheid heeft de gedetineerde recht op een jaarlijkse rente. Deze jaarlijkse rente is afhankelijk van de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid. Indien de blijvende arbeidsongeschiktheid minder dan 10% bedraagt, gaat het om een verminderde rente. Er zullen één tot drie geneesheer-deskundige(n) worden aangesteld om de nodige vaststellingen te doen.

Ex-gedetineerden blijven recht hebben op de jaarlijkse rente. Indien ze echter naar het buitenland vertrekken, moeten ze wel een jaarlijks “bewijs van leven” overhandigen.

Lees ook: Gedetineerden krijgen meer inspraak

Dodelijk arbeidsongeval gedetineerden

Bij een dodelijk arbeidsongeval wordt een forfaitaire schadevergoeding van €30.000,- voorzien. Deze forfaitaire schadevergoeding is te verdelen onder de gezinsleden van de gedetineerde. Hiernaast voorziet men eveneens:

 • Een vergoeding voor begrafeniskosten (ter waarde van één maand basisloon);
 • Een vergoeding voor de kosten voor overbrenging van het stoffelijk overschot naar de begraafplaats in België of de plaats waar de familie de zorg overneemt, bij begraving in het buitenland.

Wie gaat dat betalen?

Het is de Regie van de Gevangenisarbeid die de schadevergoedingen moet uitbetalen. En dit vanaf 1 januari 2020.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie