Dossier coronavirusEconomieIn de persSociale ondersteuningWerk & SociaalZelfstandig & Vennootschap

Soepeler overbruggingsrecht voor zelfstandigen tijdens coronacrisis

Zoals eerder gezegd komt de regering met talloze steunmaatregelen voor de Belgische ondernemers. Ook het overbruggingsrecht voor zelfstandigen dat door de wet van 22 december 2016 wordt geregeld, wordt specifiek voor de coronacrisis aangepast. Er komt nu een soepeler regime waardoor zij sneller recht hebben op een uitkering.

Normale regeling van het overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht is specifiek recht voor zelfstandigen die hun activiteiten gedurende enige tijd moeten stopzetten of eventueel zelfs definitief moeten stopzetten. Onder andere bij een faillissement, collectieve schuldenregeling, gedwongen onderbreking en bij economische moeilijkheden kunnen zij een beroep doen op het overbruggingsrecht. Vervolgens kunnen ze gedurende een periode van maximaal twaalf maanden een uitkering ontvangen, terwijl ze geen sociale bijdragen moeten betalen en wel sociale rechten behouden.

Aan het overbruggingsrecht zijn er een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet de zelfstandige minimaal vier kwartaalbijdragen betaald hebben in de afgelopen zestien kwartalen of moeten ze jonger zijn dan 65 jaar.

Soepelere voorwaarden overbruggingsrecht tijdens de coronacrisis

Specifiek voor de coronacrisis is er nu in een soepeler regime voorzien. Zo zullen alle zelfstandigen nu het overbruggingsrecht kunnen aanvragen, zelfs wanneer ze pas recent zijn gestart of veel onbetaalde sociale bijdragen hebben. Wel blijft het enkel gelden voor zelfstandigen in hoofdberoep, waardoor zelfstandig-gepensioneerden, zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen er geen recht op hebben.

De voorwaarden om het recht op het overbruggingsrecht te openen zijn nu:

  • Je woont in België
  • Tijdens de onderbreking ga je niet als werknemer aan de slag en krijg je geen andere uitkering
  • Je werkt in de horeca (ongeacht of je al dan niet actief bent en bv. nog afhaalmaaltijden levert), of je werkt in een andere sector met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting of wanneer je de activiteiten minstens zeven dagen (i.p.v. één maand) onderbreekt door het coronavirus (bv. uit voorzorg of door een gebrek aan klanten).

Welke vergoeding krijgt de zelfstandige tijdens de coronacrisis?

Hoe hoog de maandvergoeding is, is afhankelijk van de situatie. Men maakt wel geen onderscheid tussen een verplichte of vrijwillige sluiting gedurende minstens zeven dagen:

  • Zonder gezinslast: € 1.291,69
  • Met gezinslast: € 1.614,10

Zowel in maart als april kan je (momenteel) deze vergoedingen ontvangen. Je vraagt de vergoeding aan bij je sociaal secretariaat.

Geef een reactie