Economie

Kan je zomaar een contract op een bierviltje schrijven?

We horen het wel vaker: een contract is een contract. Ongeacht of het nu mondeling is, gedrukt met een printer of handgeschreven op een bierviltje. Principieel is dat inderdaad juist. Toch zijn er meer factoren in het spel, zeker op bewijsrechtelijk vlak. Kan een contract zomaar op een bierviltje gesloten worden en waar moeten we rekening mee houden? We maken een onderscheid tussen consumenten en handelaars.

Ten aanzien van consumenten

Ten aanzien van consumenten zijn de contractregels strikt. In feite kan er altijd wel een contract gesloten worden op een bierviltje, alleen bewijsrechtelijk ligt dat vaak een stuk moeilijk. Hier is eigenlijk een grens van toepassing van 375 euro. Onder die grens zijn de bewijsregels vrij. Hier kan je met andere woorden zelfs mondeling een overeenkomst sluiten, alhoewel dat nadien moeilijk afdwingbaar is.

Boven de aangehaalde grens van 375 euro worden de contractregels een stuk strikter. Hier is een schriftelijk contract noodzakelijk. Het contract moet daarbij in twee originelen opgesteld worden waarbij iedere partij verklaart zo’n origineel te hebben ontvangen. Om het contract bewijsrechtelijk af te kunnen dwingen, zal je dus meer nodig hebben dan een enkel bierviltje. In principe kan je aan de schriftelijke vereiste voldoen om het contract op evenveel bierviltjes te sluiten als er partijen zijn, waarbij iedere partij moet aangeven dat het zo’n bierviltje-contract heeft ontvangen en ook zijn handtekening plaatst. Natuurlijk verdient het aanbeveling om een en ander fatsoenlijk op papier te plaatsen, zo voorkom je natuurlijk kwalijke discussies. Uiteraard zijn enkele aantekeningen, schetsen en afkortingen niet voldoende om aan die strikte bewijsregels te voldoen.

Ten aanzien van zakelijke partijen

Ten aanzien van handelaars zijn de bewijsregels veel eenvoudiger. De grens van 375 euro is hier niet van toepassing. Je kan het bestaan van de overeenkomst dan ook vrij bewijzen. Dat kan bijvoorbeeld door anderen te laten getuigen of door mailverkeer voor te leggen. Tussen handelaars kan een overeenkomst op een bierviltje dus gewoon een bewijs vormen. Zelfs indien er wat berekeningen, afkortingen of vage schetsen te zien zijn. Natuurlijk moet dan wel uit de omstandigheden van de zaak voldoende duidelijk blijken waarop een en ander betrekking heeft. De rechtspraak heeft de rechtsgeldigheid van het bierviltje als bewijs intussen ook meermaals aangegeven.

Let wel op: zorg dat de partijen natuurlijk wel nuchter zijn tijdens het sluiten van de overeenkomst. In het andere geval wordt het immers al snel een stuk ingewikkelder.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie