De burgerLeven & Wonen

Steun aan slachtoffers van historisch misbruik: hier kunnen ze terecht

Slachtoffers van misbruik binnen de Katholieke Kerk gaven in het verleden reeds veelvuldig aan dat ze op zoek waren naar erkenning voor wat er gebeurde. Zij konden dan ook terecht bij de tijdelijke Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen (2014-2016). Hier konden zij hun verhaal brengen en erkenning krijgen voor hun leed.

Nu krijgt de Erkennings- en Bemiddelingscommissie ook een permanent karakter: Vlaanderen richt de Vlaamse Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor historisch misbruik op. Het gaat om de opvolger van de vroegere commissie voor slachtoffers van historisch misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen. De nieuwe commissie is toegankelijk voor iedereen die tien jaar geleden (of langer) het slachtoffer werden van psychisch, fysiek of seksueel geweld, maar ook voor zij die slachtoffer werden van grensoverschrijdend gedrag of van verwaarlozing.

Doel: steun en erkenning

In de eerste plaats zullen de coaches luisteren, advies geven en steun bieden. Zo zorgen ze voor een goede begeleiding, ook wanneer het slachtoffer juridische stappen wenst te ondernemen. Hiernaast krijgen de slachtoffers de kans om in contact te komen met daders of met de instelling waar het misbruik plaatsvond. In het kader van een afsluitproces is dat voor slachtoffers immers vaak niet onbelangrijk. Naast zijn twee voornaamste doelstellingen (steun en erkenning), zal de Vlaamse Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor historisch misbruik ook beleidsadvies verlenen aan de Vlaamse Regering.

De commissie zal minimaal uit zeven leden bestaan. Deze leden moeten beschikken over een relevante expertise op vlak van misbruik.

Vlaamse regering moet nog een en ander regelen

Het Decreet van 13 juli 2018 houdende de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik brengt de nieuwe Vlaamse Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor historisch misbruik een stap dichter bij de realiteit. Toch moet de decreetgever nog een en ander beslissen.

In de eerste plaats zal de Vlaamse regering de zeven experten van de Vlaamse Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor historisch misbruik moeten benoemen.

In de tweede plaats zal de Vlaamse Regering in een uitvoeringsbesluit de werking van de Vlaamse Erkennings- en Bemiddelingscommissie voor historisch misbruik, de werking van het secretariaat van de commissie en de vergoedingsregeling van de leden moeten stipuleren.

Tot slot zal de wetgever waarschijnlijk ook duidelijkheid bieden op vlak van privacy. De klassieke Privacywetgeving zal hier immers niet volstaan, gelet op de betrouwbare en gevoelige informatie waar de leden mee in contact zullen komen. Ook hier zal de Vlaamse Regering nog duidelijkheid moeten bieden.

Meer informatie en ondersteuning via hulplijn 1712

De hulplijn 1712 is een telefonische hulplijn waar burgers terecht kunnen om te spreken over geweld en voor het melden van kindermishandeling, ongeacht of dit recent of lang in het verleden plaatsvond. Via deze hulplijn kan men eveneens in contact gebracht worden met andere hulporganisaties en wettelijke initiatieven. De hulplijn 1712 kan ook per mail gecontacteerd worden.

Geef een reactie