Dossier coronavirusEconomieFeaturedIn de persZelfstandig & Vennootschap

Steunmaatregelen voor Belgische bedrijven tijdens de coronacrisis

De coronacrisis heeft een grote impact op de Belgische economie. De overheid maakt dan ook steeds meer budget vrij om Belgische bedrijven financieel te steunen en zo een grotere economische crisis af te wenden. Het pakket steunmaatregelen wijzigt voortdurend en ook sectorgebonden steunmaatregelen zitten in de pijplijn, per 16 maart is dit de actuele situatie.

Soepele regeling schulden aan FOD Financiën

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen die hinder ondervinden door het coronavirus, kunnen tot 30 juni 2020 een steunaanvraag indienen bij de FOD Financiën voor een aantal schulden:

  • Btw
  • Bedrijfsvoorheffing
  • Personenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Rechtspersonenbelasting

Ze kunnen een afbetalingsplan krijgen om de schulden te voldoen, maar ook een vrijstelling van nalatigheidsintresten of een kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling is mogelijk. Een kwijtschelding van de schuld is niet mogelijk, maar de nadelige consequenties bij laattijdige betaling komen wel te vervallen.

Afbetalingsplan voor RSZ-schulden

Ook een kwijtschelding van RSZ-schulden is niet mogelijk, maar ondernemingen kunnen wel uitstel van betaling krijgen voor de eerste twee kwartalen van 2020. Hiervoor moeten ze een gemotiveerd verzoek indienen bij de RSZ.

Vervangingsinkomen voor zelfstandigen

Zelfstandigen die tijdelijk hun beroepsactiviteiten stopzetten omwille van het coronavirus kunnen eenvoudiger een vervangingsinkomen krijgen. Het gaat dan om gedwongen stopzettingen van minstens zeven kalenderdagen (i.p.v. de normale één maand). Ze hebben hierbij recht op een vervangingsinkomen van € 1.266,37 (geen gezinslast) of € 1.582,46 per maand (wel gezinslast).

Uitstel of vermindering van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen die door het coronavirus in moeilijkheden komen, kunnen om uitstel of vermindering van hun sociale bijdragen verzoeken. De regels verschillen al naargelang het gaat om een uitstel of een vermindering:

  • Uitstel van betaling sociale bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020
  • Vermindering voor het volledige jaar 2020 indien het jaarinkomen tot onder de wettelijke minimumgrens zakt (€ 13.993,78)

Tijdens deze periode behouden zij alle sociale rechten.

Tijdelijke werkloosheid

Naast het stelsel van tijdelijke werkloosheid door economische redenen is het mogelijk om tijdelijke werkloosheid door overmacht aan te vragen bij de RVA en dit tot en met 30 juni 2020. In dat geval komen de werknemers tijdelijk terecht in het stelsel van werkloosheidsuitkeringen. Ten aanzien van de werknemers worden de werkloosheidsuitkeringen tijdelijk (tot 30 juni 2020) verhoogd van 65% van het begrensde loon tot 70%. Ook bij economische werkloosheid hebben ze recht op een hogere uitkering.

Vlaamse hinderpremie bij sluitingen

Voor ondernemingen die gedwongen moeten sluiten komt er een hinderpremie. Hoe hoog de premie is, is afhankelijk van de vraag of het gaat om een volledige sluiting of enkel om een sluiting in het weekend:

  • Sluiting in het weekend: eenmalig € 2.000 + € 160/dag vanaf de 21ste dag
  • Volledige sluiting: eenmalig € 4.000 + € 160/dag vanaf de 21ste dag

Overbruggingskrediet bij Participatie Maatschappij Vlaanderen

Veel zelfstandigen die getroffen zijn moeten nog steeds schulden betalen aan banken, huurders of andere schuldeisers. Vlaanderen trekt daarom € 100.000.000 uit voor crisiswaarborgen voor ondernemingen en zelfstandigen. Hierdoor komt er bij de Participatie Maatschappij Vlaanderen extra krediet vrij om overbruggingskredieten toe te staan voor bestaande schulden.

Flexibiliteit bij de verschillende diensten

Veel ondernemingen die een subsidie krijgen van het VLAIO moeten daarbij specifieke termijnen naleven. Wanneer zij nu in moeilijkheden komen, kunnen zij in overleg met het VLAIO een verlenging van de termijnen genieten. Hierdoor lopen ze hun broodnodige subsidies niet mis.

Voor de vertraging van federale overheidsopdrachten zal men dan weer geen boetes opleggen indien de vertraging of niet-uitvoering het gevolg is van het coronavirus.

Deze steunmaatregelen waren op maandag 16 maart reeds gekend. De verwachting is dat ook het Brussels en Waals Gewest binnenkort informatie vrijgeven over steunmaatregelen. Wij volgen het op.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie