Werk & SociaalWerk en ontslag

Unia heeft een vermeend racistisch ontslag aangepraat

De Arbeidsrechtbank heeft een klacht van een werknemer met betrekking tot een ontslag, volgens hem met een racistisch motief, verworpen. Het gaat om een opmerkelijk arrest, omdat de Arbeidsrechtbank vermeldt dat het racistische karakter door Unia werd aangepraat.

Situatieschets

De werknemer, een Marokkaanse poetsman, klaagt zijn werkgever aan omwille van een onrechtmatig ontslag. Hij wijst erop dat zijn werkgever hem op grond van zijn afkomst onrechtmatig heeft ontslagen. Daarom wil hij een schadevergoeding ter grootte van zes maanden loon.

De werkgever kan echter aantonen dat de reden voor het ontslag ligt bij het uitgevoerde werk dat gewoon niet volstaat. Om dit te staven, kan de werkgever tal van klachten voorleggen. Er is geen bewijs dat het ontslag een andere reden heeft, laat staan dat er een racistische grondslag is. Opmerkelijk is dat de Arbeidsrechtbank vermeldt dat het zich niet van de indruk kan ontdoen dat het racistische karakter door Unia werd aangepraat.

Al langer kritiek op Unia

Unia is het interfederaal Gelijkekansencentrum. Het gaat om een in principe onafhankelijke, openbare instelling ter bestrijding van discriminatie en ter bevordering van gelijke kansen in ons land. Unia kan zelf geen rechterlijke uitspraken doen, maar het kan wel in eigen naam naar de rechtbank stappen. Slachtoffers van discriminatie kunnen er terecht met hun klachten en rekenen dan op juridische bijstand.

Als Unia naar de rechtbank stapt, wordt het een procespartij. En procespartijen zijn per definitie partijdig, waardoor het niet hoeft te verbazen dat de rechtbank Unia ook zo heeft behandeld. In de praktijk blijkt wel vaker dat het belang van Unia en het algemeen belang niet altijd samenlopen. Twee jaar geleden gaf het Arbeidshof in Gent bijvoorbeeld nog mee dat het niet aan Unia toekomt om een filosofie van actief pluralisme op te dringen aan een werkgever die kiest voor een neutraliteitspolitiek.

Kortom: Unia heeft een eigen agenda en een eigen filosofie, zijnde het bestrijden van discriminatie en het bevorderen van gelijke kansen. Dat is ook een van de verwijten van de Vlaamse regeringspartij N-VA ten opzichte van Unia. Die partij haalt al langer aan dat Unia niet neutraal en objectief is. En dat is de reden waarom Vlaanderen in maart 2023 de samenwerking met Unia stopzet.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie