Dossier coronavirusIn de pers

Vaccinatie van werknemers: dit moet de werkgever weten

Stapje voor stapje bereikt de coronavaccinatiecampagne de actieve beroepsbevolking. Voor het merendeel van hen zal het echter wachten zijn tot ten vroegste eind april of begin mei, maar tegen 11 juli zou iedere Vlaming in ieder geval een eerste prik moeten hebben gekregen. Wat moet je daar als werkgever over weten en wat wordt er van jou verwacht?

Werkgever kan werknemer niet verplichten, wel aanmoedigen

Op dit moment geldt er een vaccinatierecht en geen vaccinatieplicht. Als werkgever kan je de werknemer dus niet verplichten om zich te laten vaccineren. Op termijn zou de overheid dit wel kunnen doen, bijvoorbeeld voor het personeel in de gezondheidszorg. Dit is dan natuurlijk een overheidsbeslissing en geen beslissing van de werkgever. Als werkgever moet je dit vaccinatierecht wel eerbiedigen en mag je werknemers evenmin verbieden om zich te laten vaccineren.

Als werkgever is het wel mogelijk om het personeel aan te moedigen om zich te laten vaccineren. Uiteindelijk levert dit ook voor de werkgever voordelen op. In zijn meest eenvoudige vorm gaat het om het ophangen van sensibiliseringsaffiches. Via de website Laat je Vaccineren kan je bijvoorbeeld folders, flyers en affiches bestellen. Individuele werknemers belonen omdat zij zich lieten vaccineren, ligt dan weer moeilijker. Onder de cao 90 kan eventueel wel een prikbonus worden toegekend. Het gaat dan om een collectieve bonus waarbij er geen onderscheid wordt gemaakt tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden, maar waarbij al de personeelsleden een bonus krijgen als bijvoorbeeld minstens 70% van het personeel is gevaccineerd. Ook wie zich niet liet vaccineren, krijgt dan zo’n bonus omdat de collega’s dit wel deden.

Vaccinatie en afwezigheid op het werk

Verder is het op dit moment zo dat het personeel zich in principe na de werkuren moet laten vaccineren. Zo’n vaccinatie is namelijk een medische consultatie en valt te vergelijken met een jaarlijks bezoekje aan de tandarts of gynaecoloog. In de praktijk zal dit echter niet lukken. Eenmaal de vaccinatiecampagne echt goed begint te lopen, zullen werknemers een uitnodiging krijgen om op een bepaald uur langs te gaan en dit kan dan tijdens de werkuren vallen. Het is dan onbegonnen werk om iedereen na de werkuren te vaccineren. Daarom is het aangeraden om hier flexibel in te zijn.

Als een werknemer een medisch attest kan voorleggen dat hij zich liet vaccineren en daarvoor van het werk afwezig was, uiteraard mits een verwittiging vooraf, kan je daar als werkgever niks tegenin brengen. De afwezigheid is dan gerechtvaardigd, maar zonder behoud van loon. Je kan hier als werkgever echter flexibel in zijn. Je kan bijvoorbeeld het loon gewoon doorbetalen of de werknemer de kans geven om de gemiste uren een andere keer in te halen, zodat er op zijn minst geen loonverlies hoeft op te treden.

Wetsvoorstel: coronavaccinatie met behoud van loon

Deze situatie zou overigens wel nog kunnen veranderen. Er is namelijk een voorontwerp van wet ingediend om voor een vaccinatie een omstandigheidsverlof in te voeren. Hierdoor zouden werknemers voor de toediening van het vaccin afwezig mogen zijn van het werk en dit met behoud van loon. De werkgever zou dan wel mogen vragen om een bewijs. Wegens het ontbreken van een duidelijk attest zou de vaccinatie-uitnodiging daarvoor kunnen volstaan. Het gaat uiteraard slechts om een voorontwerp en het is nog niet duidelijk of en wanneer deze wet er komt.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie