Werk & SociaalWerk en ontslag

Vanaf 1 mei 2018: nieuwe opzeggingstermijnen voor eerste fase tewerkstelling

De wet op het eenheidsstatuut had ze eerder al gewijzigd. Nu worden de opzeggingstermijnen (zowel voor bedienden als voor arbeiders) opnieuw gewijzigd. De focus ligt op de eerste fase van de tewerkstelling (eerste zes maanden anciënniteit). De wijziging resulteert in zowel een voor- als nadelige situatie voor de werkgever. Om die reden houdt hij de datum maar beter in het oog.

De nieuwe opzeggingstermijnen bij < 6 maanden anciënniteit

Momenteel moet de werkgever een opzegging naleven van twee weken bij een tewerkstelling van minder dan drie maanden. Tussen drie en zes maanden bedraagt de opzegtermijn dan vier maanden.

Die regeling wordt vervangen door een gefaseerd systeem met een kortere opzeggingstermijn (één week) gedurende de eerste drie maanden maar een hogere opzeggingstermijn (vijf weken) vanaf de vijfde maand. Tussen de derde en vierde anciënniteitsmaand bedraagt de opzeggingstermijn dan weer drie weken terwijl dat voor de hiernavolgende maand vier weken is.

Samengevat:

Opgebouwde anciënniteit Opzeggingstermijn bij opzegging door werkgever
  Huidige termijnen Termijnen vanaf 1 mei 2018
< 3 maanden  2 weken 1 week
3 – 4 maanden  4 weken 3 weken
4 – 5 maanden 4 weken
5 – 6 maanden 5 weken

Niet voor eerder betekende opzeggingen

Alhoewel de nieuwe opzeggingstermijnen bij opzegging door de werkgever gelden vanaf 1 mei 2018, is dat niet het geval voor reeds betekende opzeggingen. Hierbij moet de werkgever wel rekening houden met de betekenismethoden en de uitwerking vanaf de derde dag in het geval van een betekenis per aangetekende brief.

Zo zijn de oude opzeggingstermijnen nog steeds van toepassing op:

  • Voor betekende opzeggingen per gerechtsdeurwaardersexploot vóór 1 mei 2018;
  • Voor aangetekende brieven die ten laatste verzonden waren op 26 april 2018.

Het kan met andere woorden interessant zijn om, indien de werkgever zich net voor het ingaan van de nieuwe termijnen, na te gaan wanneer hij of zij best zijn aangetekende brief laat vertrekken. Tot de vierde maand is het nieuw regime voor hem immers interessanter terwijl dat tussen de vijfde en zesde maand niet het geval is.

Tot slot: wat de opzeggingsvergoeding betreft wordt gekeken naar het moment waarop de arbeidsovereenkomst een einde neemt. Hier is de deadline 30 april 2018. Vooral hier kan het soms interessant zijn om toch maar te wachten tot 1 mei 2018.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie