Werk & SociaalWerk en ontslag

Vanaf 1 juli 2018: startersjobs voor onervaren jongeren

In het regelgevend kader van de startbaanovereenkomst worden zogenaamde startersjobs voor jongeren zonder werkervaring voorzien. Dat moet jonge medewerkers interessanter maken en hen sneller aan een job helpen. Anderzijds geeft het de werkgever de nodige ruimte om nieuwe en onervaren werknemers de nodige opleiding te geven en hen te helpen groeien in hun nieuwe functie.

Vermindering van het loon

In het kader van de startbaanovereenkomst zal de werkgever in een lager loon (minimumgrens) mogen voorzien. Hoeveel dat lager mag liggen, is afhankelijk van de leeftijd van de onervaren jongere:

  • De nieuwe werknemer is op de laatste dag van de maand 18 jaar oud: 18%;
  • De nieuwe werknemer is op de laatste dag van de maand 19 jaar oud: 12%
  • De nieuwe werknemer is op de laatste dag van de maand 20 jaar oud: 6 %.

De verlaging van het loon is wel onderhevig aan verschillende voorwaarden. Zo worden specifieke overeenkomsten (bv. een wedertewerkstellingsprogramma) uitgesloten, moet het gaan om nieuwe werknemers die het minimumloon ontvangen en mag het voltijds loon van werknemers met minstens zes of twaalf maanden anciënniteit niet zakken onder het gewaarborgd minimummaandinkomen.

Wat is een “onervaren jongere”?

Naast de leeftijdsvereiste heeft de wetgever het ook over de zogenaamde jongeren “zonder werkervaring”. De omschrijving hiervan voorkomt dat korte tewerkstellingsperiodes de jongere er echter van uitsluiten. Het gaat om een systeem op basis van referentiekwartalen. Bovendien worden sommige prestaties van o.a. gelegenheidswerknemers (bv. seizoensgebonden fruitplukkers) uitgesloten.

Tot slot moet de nieuwe werknemer zonder werkervaring voorafgaand aan de aanwerving met een startbaanovereenkomst ingeschreven zijn als werkzoekende.

Forfaitaire toeslag voor werkgever

De werkgever die het loon reduceert, moet wel een nettotoeslag betalen aan de werknemer. Die toeslag is dan vrij van inhoudingen en bijdragen voor de sociale zekerheid. Hoe hoog die toeslag zal zijn, staat nog niet vast. Wel zou het de nadelige effecten voor de jonge werknemer moeten relativeren.

Fiscale compensatie voor de werkgever

Met zo’n bijkomende toeslag wordt het voordeel van de toeslag toch grotendeels tenietgedaan? Dat zou misschien wel waar kunnen zijn, maar weet wel dat de toeslag voor de werkgever vrijgesteld is van bedrijfsvoorheffing en socialezekerheidsbijdragen en, in hoofde van de werknemer, ook een vrijstelling geniet van de personenbelasting. De totale kost van de toeslag zal met andere woorden veel lager liggen dan het percentage waarmee het loon vermindering geniet.

Tot slot nog dit: de werkgever die de toeslag in mindering brengt van de bedrijfsvoorheffing, mag het wel niet meer aftrekken als beroepskost.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie