BewijsmateriaalIn de persProces

Vanaf 2020 komen er nieuwe bewijsregels

Het burgerlijk recht zal vanaf 1 november 2020 nieuwe bewijsregels krijgen. De nieuwe bewijsregels worden in het nieuw Burgerlijk Wetboek ingeschreven. Met het nieuw bewijsrecht speelt men in op de nieuwste technologische evoluties maar brengt men ook duidelijkheid. De nieuwe bewijsregels worden ingeschreven in het boek 8 dat uit drie delen zal bestaan (algemene bepalingen, toelaatbaarheid bewijsmiddelen en bijzondere regels). Onder andere het soepeler vrij bewijsstelsel is opvallend.

Nieuw bewijsrecht: vrij bewijsstelsel wordt soepeler

Binnen het vrij bewijsstelsel kan het bewijs op eender welke manier worden geleverd. Een geschrift is met andere woorden niet nodig. Integendeel: zelfs sms’en of vermoedens volstaan. Momenteel geldt daar een plafond van 375 euro. Echter bleek dat al langer te weinig te zijn. Wie pakweg een tweedehandse iPhone koopt, zit al snel boven dat plafond. Daarom wordt in het nieuw bewijsrecht het vrij bewijsstelsel uitgebreid. Het plafond wordt opgetrokken tot 3.500 euro.

Ook wordt het vrij bewijsstelsel uitgebreid tot alle eenzijdige rechtshandelingen en dit ongeacht hun waarde. Er gelden wel een aantal bijzondere bepalingen, zoals bijvoorbeeld voor het leveren van het bewijs van de datum van de eenzijdige rechtshandeling. Ook voor de eenzijdige verbintenis tot betaling is er een uitzondering. Hier is een schrift immers wel noodzakelijk. Bovendien moet dit schrift de bedragen voluit opnemen.

Eveneens wordt het vrij bewijsstelsel uitgebreid naar alle ondernemingen, ongeacht de waarde. Voorwaarde is natuurlijk wel dat alle partijen ondernemingen zijn. Vroeger gold het vrij bewijsstelsel bijvoorbeeld niet voor landbouwers of beoefenaars van vrije beroepen. Daar komt nu verandering in.

Nieuw bewijsrecht: rechter kan bewijslast verschuiven

De rechter zal de mogelijkheid krijgen om de bewijslast om te draaien. Wel moet er dan sprake zijn van buitengewone omstandigheden die de normale bewijsregels onredelijk zouden maken. De rechter moet zijn vonnis motiveren en moet eerst alle nuttige onderzoeksmaatregelen bevelen.

Vanaf wanneer gelden de nieuwe bewijsregels?

De nieuwe bewijsregels treden in werking op 1 november 2020, maar er zijn wel een aantal uitzonderingen voorzien.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie