Dossier coronavirusIn de persWerk & SociaalWerk en ontslag

VDAB moet tijdelijk werklozen aan opleiding of (tijdelijke) job helpen

In het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 werd de VDAB als activeringsregisseur voor de Vlaamse arbeidsmarkt aangewezen. De rol van activeringsregisseur houdt in dat de VDAB het arbeidsmarktpotentieel in kaart moet brengen en daarbij ook andere doelgroepen, zoals huismannen en -vrouwen, moet activeren. Een besluit van de Vlaamse regering geeft aan dat ze zich nu ook op tijdelijk werklozen moeten richten.

Tijdelijk werklozen niet aan hun lot overlaten

Door de coronacrisis werden veel mensen tijdelijk werkloos. Veel van hen zijn intussen weer aan de slag, maar sommige sectoren zoals de evenementensector blijven nog even op slot. Bovendien is het nog niet duidelijk wat er in de andere sectoren zal gebeuren. Deze tijdelijke werklozen hebben dan wel recht op een verhoogde corona-uitkering, maar blijven toch met minder inkomsten achter. De praktijk heeft bovendien uitgewezen dat sommige andere sectoren, zoals de fruitteelt, blijven kampen met tekorten die zelfs tijdens perioden van massale tijdelijke werkloosheid niet ingevuld raken.

Tijdelijk werklozen mogen niet aan hun lot worden overgelaten en moeten worden gesensibiliseerd om tijdelijk elders aan het werk te gaan of om hun competenties te versterken door opleidingen of stages. De VDAB acht het van groot belang dat tijdelijk werklozen een beroep kunnen doen op een spoedige scholing, bijscholing of heroriëntering naar een nieuwe job.” (Voorstel van Resolutie van het Vlaams Parlement nr. 352)

VDAB moet het nodige doen

De Vlaamse regering geeft de VDAB nu de opdracht om tijdelijke werklozen aan scholingen, bijscholing of heroriëntering te helpen. Het wijst de tijdelijke werklozen nu uitdrukkelijk als regieopdracht toe aan de VDAB. Het is opvallend dat niet alleen de tijdelijke coronawerklozen onder deze regeling vallen, maar alle tijdelijk werklozen en dit ongeacht of hun arbeidsovereenkomst nu geheel of gedeeltelijk werd geschorst. Letterlijk heeft het besluit het dan ook over “de werknemer van wie de arbeidsovereenkomst geheel of gedeeltelijk geschorst is door tijdelijke werkloosheid”. Deze wijziging ging bovendien op 3 augustus 2020 in en er is geen einddatum voorzien.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie