Dossier coronavirusIn de pers

Vlaamse regering past voorwaarden voor opleidingsverlof aan

Het Vlaams opleidingsverlof is een maatregel om levenslang leren in Vlaanderen te promoten. Het focust op de privésector. Het houdt in dat een werknemer tijdens een opleiding van het werk afwezig mag zijn, terwijl het loon behouden blijft. Dit is een recht dat de werkgever niet mag weigeren. De werkgever mag wel het loon tot een maximumbedrag plafonneren. Momenteel geldt een maximumloon van 2.928 euro bruto per maand. Nadien mag de werkgever het betaalde loon terugvragen aan het departement Werk en Sociale Economie. In het kader van de coronacrisis wijzigt de decreetgever de voorwaarden voor het Vlaams opleidingsverlof.

Klassieke voorwaarde voor het Vlaams opleidingsverlof

Er zijn wel een aantal voorwaarden aan het Vlaams opleidingsverlof verbonden. Zo mag je maximaal 10% van de lessen ongewettigd afwezig zijn en moet je deelnemen aan de examens. Als je dit niet doet, riskeer je dat je gesanctioneerd wordt en volgend jaar minder recht hebt op opleidingsverlof. Daarnaast moet het om minstens 3 studiepunten, 32 contacturen of 32 lestijden in het volwassenenonderwijs gaan. Hoeveel opleidingsverlof je maximaal mag opnemen, is dan weer afhankelijk van het tewerkstellingspercentage. Wie voltijds werkt, heeft bijvoorbeeld recht op 125 uur per schooljaar.

Tijdelijk ook voor blended leren

Onder contacturen begrijpt de decreetgever opleidingsuren waarbij er op een vast tijdstip en op een vaste plaats rechtstreeks contact is tussen de begeleider en de cursist. Virtual classrooms en digitale begeleidingssessies komen in theorie dus niet in aanmerking. In coronatijden waarbij sociale afstand net wordt aanbevolen, is dat niet logisch. Daarom heeft de Vlaamse regering nu beslist dat het Vlaams opleidingsverlof ook kan worden toegepast voor minstens 32 uren opleidingstijd via blended leren. Blended leren is een combinatie van onlineonderwijs en contactmomenten. De bedoeling is dat aanbieders nog steeds contactmomenten organiseren, maar bij een nieuwe coronagolf kunnen overstappen op een digitale component zonder dat dat gevolgen heeft voor het Vlaams opleidingsverlof.

Deze regeling is maar tijdelijk en geldt enkel voor volgend schooljaar, van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021. Momenteel is er nog geen definitieve regeling met voorwaarden waaraan opleidingsverstrekkers moeten voldoen, maar de regering staat wel met hen in contact. Het is de bedoeling om voor het begin van het volgende schooljaar de definitieve regeling klaar te hebben.

Geef een reactie