GevangenisstrafInternationaalStraf

Verblindende lasers gebruiken wordt oorlogsmisdaad

In december 2017 voegde het Internationaal Strafhof in Den Haag laserwapens die permanente blindheid veroorzaken toe aan de lijst van oorlogsmisdaden. Aldus mag het Internationaal Strafhof in Den Haag dergelijke zaken behandelen. Nu doet ook de Belgische wetgever het nodige.

België maakt beslechting mogelijk

Opdat het Internationaal Strafhof in Den Haag bevoegdheid zou genieten, moet België het ook in de eigen wetgeving inschrijven en er de nodige strafbepalingen aan koppelen. Volgens het Statuut van Rome zal het Internationaal Strafhof in Den Haag enkel het nodige doen indien België het dossier niet zelf kan beslechten.

Ook voor andere wapens

België doet dit overigens niet alleen voor laserwapens die permanente blindheid veroorzaken, maar ook voor biologische wapens, toxische wapens en wapens die verwonden met niet door radiografie detecteerbare fragmenten.

Er wordt voor dergelijke internationaalrechtelijke misdaden een gevangenisstraf van 20 tot 30 jaar voorzien. Dit vanaf 3 juni 2019.

Geef een reactie