Dossier coronavirusIn de pers

Verlenging en halvering van de coronapremie

Sinds juli 2020 krijgen sommige personen een coronapremie van 50 euro per maand. Het is een persoonlijke premie die bovenop de bestaande uitkering wordt toegekend. In principe had de coronapremie al moeten uitdoven, maar de regering heeft beslist om het tot het einde van dit jaar te verlengen. In de maanden oktober, november en december 2021 bedraagt de coronapremie echter 25 euro per maand in plaats van 50 euro per maand.

Coronapremie bovenop de uitkering

De coronapremie is niet aan te vragen en wordt automatisch gestort of uitbetaald per post. De coronapremie wordt toegekend aan mensen die een leefloon ontvangen, financiële hulp krijgen van het OCMW, het gewaarborgd inkomen voor bejaarden ontvangen of een IGO, IVT of IT krijgen.

De coronapremie wordt bovenop de normale tegemoetkoming uitbetaald. Het is vrijgesteld van belastingen en het is persoonlijk. Dit laatste wil zeggen dat als beide partners aan de voorwaarden voldoen, ze ook alle twee de coronapremie krijgen.

De coronapremie kan pas worden toegekend nadat er een beslissing is genomen over een IVT/IT-aanvraag en wordt uitbetaald vanaf de eerste dag na de maand van de aanvraag. In de praktijk is het niet altijd mogelijk om zo snel al te beslissen over het dossier. Daarom werkt dit retroactief: eenmaal er beslist is over de IVT/IT-aanvraag zal de coronapremie met terugwerkende kracht worden uitbetaald. Stel bijvoorbeeld dat je in september 2020 een aanvraag indiende die in maart 2021 is goedgekeurd, dan wordt de premie voor de maanden vanaf oktober 2020 (de maand na de aanvraag) tot en met maart 2021 achteraf gestort.

Verlenging en halvering van de coronapremie

De coronapremie is altijd al een tijdelijke maatregel geweest om uitkeringsgerechtigden door de coronapandemie te helpen. Aanvankelijk werd overeengekomen om de coronapremie in de periode tot en met maart 2021 aan de uitkeringsgerechtigden toe te kennen, maar de regeling is nadien verlengd. Recent volgde er dus een nieuwe verlenging tot het einde van het jaar 2021. Hierbij is de coronapremie wel gehalveerd: in de maanden oktober, november en december bedraagt de coronapremie 25 euro per maand in plaats van 50 euro per maand. Tenzij de wetgever uiteindelijk nog anders beslist, dooft de coronapremie eind 2021 definitief uit.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie