ConsumentEconomie

Zeven dagen garantie op tweedehandsgoederen? Eens goed lachen…

Op een niet nader genoemde Belgische webwinkel zag ik een tweedehandse Playstation 1 verschijnen. Je weet wel, die eerste versie van Playstation waarmee je onder andere met Crash Bandicoot en Lara Croft de grenzen van de toenmalige technologie kan ontdekken. Toch was het niet dat wat me het meeste opviel, maar wel volgende twee zinnen: “Alle consoles worden grondig getest voor deze te koop aangeboden worden. U ontvangt dan ook automatisch 7 dagen garantie op uw aankoop.” Het wordt zelfs als sympathiek omschreven. Zeven dagen: omdat ze het nog eens testen ook! Of ik hen ook zo sympathiek vind? Dat laat ik in het midden. De echte hamvraag is immers: is dat überhaupt wel wettelijk, zo’n (beperkte) garantie van zeven dagen? Het feit dat ik eens goed moest lachen, zegt natuurlijk veel…

Wettelijke garantie voor consumenten

De website laat duidelijk uitschijnen er voornamelijk te zijn voor consumenten. Meer zelfs: tijdens het bestelproces is het niet eens mogelijk om de btw-gegevens in te geven. De regeling van de artikelen 1649bis – 1649octies BW is met andere woorden van toepassing op de verkoop van deze consumptiegoederen door de verkoper (hier: een onderneming natuurlijk persoon) aan de consument. Onder consumptiegoederen moeten overigens ook tweedehandsgoederen begrepen worden, op voorwaarde dat het gaat om roerende lichamelijke zaken. Een tweedehandse Playstation 1 is met andere woorden een consumptiegoed.

Wettelijke garantie

De toepasselijk zijnde wettelijke garantie slaat erop dat de verkoper aan de consument een console moet leveren dat in overeenstemming is met de overeenkomst. Het moet overeenstemmen met de verkochte zaak en het moet vrij zijn van intrinsieke of functionele gebreken. Het feit dat het bijvoorbeeld maar moeilijk een spel kan lezen of dat de ventilator onvoldoende zou werken, raakt met andere woorden aan de wettelijke garantie.

Die wettelijke garantie is er voor elk gebrek dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar na de levering. Dat laatste staat te lezen in artikel 1649quater, § 1 BW. Na die termijn van twee jaar kan de koper zich overigens nog steeds beroepen op de gemeenrechtelijke regels inzake vrijwaring voor verborgen gebreken.

Afwijken van garantietermijn bij tweedehandsgoederen

Het is wel zo dat er van die garantietermijn van twee jaar kan afgeweken worden indien er sprake is van een tweedehandsgoed. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de verkoper en de koper hier in onderling overleg een kortere termijn overeenkwamen.

Stel dat deze kortere garantietermijn rechtsgeldig tussen de partijen overeengekomen was, bijvoorbeeld omdat het uitdrukkelijk in tegenstelbare algemene voorwaarden was opgenomen, was dat dan wel wettelijk? Het antwoord op die vraag is duidelijk: neen. De minnelijk overeengekomen garantietermijn mag bij tweedehandsgoederen immers minder zijn dan twee jaar, maar nooit korter dan één jaar.

De vraag die rest is wat er met zo’n overeengekomen clausule moet gebeuren? Moet de garantietermijn van zeven dagen gelezen worden als een garantietermijn van één jaar, want dat is toch het minimum dat jullie konden overeenkomen? Ook dat laatste klopt niet. Anders zou iedereen zo’n korte garantietermijn opleggen en is het enkel de gewiekste consument die ingrijpt, waarna de verkoper zich nog steeds op de garantietermijn van één jaar kan beroepen. De consument is meer beschermwaardig dan dat…

Bedingen overeengekomen vooraleer het gebrek aan de verkoper door de consument ter kennis is gebracht en waardoor de rechten van de consument beperkt worden, zijn immers nietig (1649octies BW). Wel moet het nog steeds door de consument worden ingeroepen, maar in principe geniet je dus ook hier van een garantietermijn van twee jaren.

Stelt de verkoper dat je maar zeven dagen garantie hebt op een tweedehandsgoed? Durf dan eens goed te lachen. Stiekem heb je gewoon 24 maanden garantie. Dat is het dubbele van wat je bij de meeste andere verkopers krijgen zal.

Gids: eenvoudig zelf jouw algemene voorwaarden opstellen

Het opstellen van algemene voorwaarden is niet eenvoudig. Sommige clausules leiden hun eigen leven en […] Meer lezen

Downloadprijs: € 4,99

Aantal pagina’s: 28

Download nu


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie