Milieu

Verplicht te recyclen: harde plastic, vetten en oliën

De Vlaamse regering wil dat de gemeenten en bedrijven meer doen om harde plastics selectief in te zamelen. Het merendeel van die harde plastics belanden immers via het restafval en het grofvuil bij de afvalverbrandingsinstallaties. Dit terwijl ze perfect hergebruikt kunnen worden in de materialenkringloop.

Uitbreiding lijst gescheiden huishoudelijke afvalstoffen

Zowel voor bedrijven als gezinnen wordt de lijst met gescheiden huishoudelijke afvalstoffen aangevuld met recycleerbare harde kunststoffen en gebruikte dierlijke en plantaardige vetten en oliën. Dit wil zeggen dat de inzameling gescheiden zal moeten gebeuren en je deze restproducten niet langer zomaar in je restafvalzak mag deponeren.

De nieuwe regeling zou voor particulieren ingaan op 5 maart 2018. Logischerwijs zal dat nog niet mogelijk zijn: eerst moeten er nog afspraken gemaakt worden met Fost Plus, het verantwoordelijk beheersorganisme voor de verwerking van PMD-afval.  Vanaf 5 maart 2018 zullen de gemeenten, althans in theorie, moeten rapporteren over de inzameling, op hun grondgebied, van huishoudelijk afval door privaatrechtelijke inzamelaars.

Welke stoffen zijn gescheiden aan te bieden voor gezinnen?

Voor gezinnen ziet de lijst met afvalstoffen die ze gescheiden aan dienen te bieden er als volgt uit:

 • Klein gevaarlijk afval van huishoudelijke oorsprong
 • Glazen flessen en bokalen;
 • Papier- en kartonafval;
 • Groenafval;
 • Textielafval;
 • Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;
 • Afvalbanden;
 • Puin;
 • Asbestcementhoudende afvalstoffen;
 • PMD-afval;
 • Grofvuil;
 • In theorie vanaf 5 maart 2018: gebruikte dierlijke en plantaardige vetten en oliën;
 • In theorie vanaf 5 maart 2018: recycleerbare harde kunststoffen;
 • Vanaf 1 januari 2021: afgedankte matrassen.

Vervuiler zal ook meer betalen

Een andere nieuwigheid is dat de gemeenten nu ook hogere bedragen zullen kunnen vragen voor de ophaling en de verwerking van het huishoudelijk afval De vroegere grensbedragen (minima en maxima) blijven behouden maar onder strikte voorwaarden (o.a. door het aantonen dat de kosten effectief hoger liggen) zal de gemeente toch hogere kosten mogen aanrekenen.

Geef een reactie