OrganenStaat & Bestuur

Vlaams lokaal bestuur kan tekenbevoegdheid aan medewerker notariskantoor overdragen

De coronacrisis heeft een ongelofelijke flexibiliteit van ons gevergd. Ook het notariswezen diende hierdoor anders te worden georganiseerd, waarbij het voorkomen van sociaal contact centraal stond. Dit deed men in de praktijk door te werken via volmachten. Men gaf dan een volmacht aan iemand die sowieso op het notariskantoor aanwezig is, zoals een medewerker van het notariskantoor. Deze medewerker krijgt dan een tekeningsbevoegdheid en kan bijvoorbeeld de akte voor de aankoop van de woning verlijden. De volmachtgever volgt dan alles via een videoconferentie en de medewerker ondertekent de akte voor hem.

Tot voor kort niet mogelijk voor lokale besturen

Het probleem was echter dat lokale besturen niet van deze opties gebruik kunnen maken. De mogelijkheden om iemand een volmacht te geven, zijn bij lokale besturen namelijk decretaal geregeld. Tot voor kort kon men enkel aan bepaalde raadsleden of personeelsleden een volmacht geven en dus niet aan een medewerker van het notariskantoor, waardoor de lokale besturen niet van bovenstaande creatieve werkwijze gebruik konden maken.

Tekenbevoegdheid per dossier overdragen aan medewerker notariskantoor

Daarom heeft Vlaanderen nu het decreet over het lokaal bestuur aangepast. De voorzitter van de gemeenteraad of de algemeen directeur zal hierdoor via een authentieke volmacht zijn tekenbevoegdheid voor een authentieke akte over onroerende verrichtingen aan een medewerker van een notariskantoor kunnen overdragen. De authentieke volmacht moet dan specifiek vermelden welke akte mag worden ondertekend en de overgedragen tekenbevoegdheid heeft dan enkel betrekking op deze akte. Het is dus niet mogelijk om de tekenbevoegdheid voor een bepaalde tijd over te dragen, want dit moet per dossier gebeuren.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie