De burgerEconomieLeven & Wonen

Vlaamse woonlening: hoeveel kan je nu eigenlijk lenen?

Het kopen van een woning is niet evident. Ook over het aangaan van een lening kunnen we hetzelfde zeggen. De Vlaamse Woonlening is er gelukkig om betaalbaar wonen mogelijk te maken voor mensen met een bescheiden of beperkt inkomen. Hoeveel je kunt lenen bij het VMSW is afhankelijk van een aantal factoren. Hieronder lees je welke factoren een rol spelen.

A – De geschatte verkoopwaarde van een woning

De VMSW zal de woning steeds schatten. De geschatte verkoopwaarde is steeds het maximaal bedrag dat je kan lenen. Je kan dus nooit meer lenen dan de vrije openbare verkoopwaarde van het goed. Wil je een woning kopen aan een hoger bedrag dan de waarde ervan? Dan is dat dus voor eigen rekening.

Indien het gaat om een lening voor werken geldt de geschatte waarde in de toestand zoals de woning na de uitvoering ervan zal zijn, als grenswaarde.

B – Begrenzing in functie van het type aankoop

Hiernaast heeft men ook een aantal andere grenswaarden aangegeven. Deze grenswaarden kan men niet overschrijden. Anders heeft men geen recht op een lening. Uiteraard zal je dus ook nooit meer kunnen lenen dan deze grenswaarden.

De grenswaarden zijn afhankelijk van waar de woning zich bevindt. Over het algemeen geldt er een bovengrens van 222.000 euro in het Vlaams Gewest. Indien het gaat om een kernstad of om een woning in de Vlaamse Rand, trekt men dit bedrag op tot 244.200 euro.

Maximale waarde van de woning in het Vlaams GewestMaximale waarde van de woning in een kernstad of in de Vlaamse Rand
€ 222.000€ 244.200

C – Eventuele verhoging op basis van gezinssituatie

Hiernaast kent men verschillende verhogingen van de in B aangehaalde grenswaarden, afhankelijk van de gezinssituatie. Dit vanaf de derde persoon ten laste of indien je bij aanvraag een kind jonger dan zes jaar hebt. Indien de woning gelegen is in een kernstad of in de Vlaamse Rand zijn de verhogingen bovendien hoger.

 Maximale waarde van de woning in het Vlaams GewestMaximale waarde van de woning in een kernstad of in de Vlaamse Rand
Vanaf derde persoon ten laste (of eerste persoon ten laste bij sociale koopwoningen of bij het kopen van een woning onder het btw-stelsel)+ € 11.100 / persoon ten laste+ € 12.300 / persoon ten laste
Eenmalig als er bij aanvraag een kind jonger is dan 6jaar+ € 11.100+ € 12.300

D- Jouw financiële situatie

Financieel moet je de lening ook terug kunnen betalen. Hiervoor houdt men rekening met de inkomsten, maar ook met reeds lopende kredieten. Over het algemeen hanteert men een duurtijd van 20 jaar. Eventueel kan de duurtijd wel verlengd worden tot 30 jaar. Het maximaal te ontlenen bedrag is met andere woorden ook beperkt tot het bedrag dat je bij een duurtijd van dertig jaar aankan.

 

Geef een reactie