Dossier coronavirusEconomieIn de pers

Waarom dekken verzekeringen het coronavirus meestal niet?

Ik heb het intussen al verschillende keren aangegeven: in de meeste gevallen zal een verzekeraar de schade voor een epidemie of pandemie niet vergoeden. En dat heeft te maken met het feit dat de meeste verzekeringsformules eigenlijk multiriskpolissen zijn. Hieronder leg ik uit wat kenmerkend is voor zo’n multiriskpolissen en waar ze verschillen van allriskpolissen.

Multiriskpolissen

De meeste verzekeringspolissen in ons land zijn multiriskpolissen of opgesomde-risicoverzekeringen. Dat wil zeggen dat de polis de specifieke risico’s benoemt waarvoor de verzekeraar dekking verleent. Enkel deze risico’s zijn vervolgens ook gedekt. Vervolgens neemt men meestal ook uitsluitingen op. Dekt men bijvoorbeeld medische kosten in het buitenland, dan kan men vervolgens wel de kosten voor een epidemie uitsluiten. Het gevolg is ook dat je zelf moet aantonen dat de verzekeringsovereenkomst dekking verleent. De bewijslast ligt met andere woorden bij jou: de verzekeraar moet enkel dekking verlenen wanneer jij aantoont dat het gaat om een gedekt risico.

Als je weet hoe verzekeringen werken, is dat niet eens onlogisch. Bij een verzekering betaal je per slot van rekening een premie om je voor een bepaald risico te laten verzekeren. Het doel voor de verzekeraar is dat de betaalde premies uiteindelijk ook de risico’s dekken en dat er natuurlijk ook winst overblijft. Net daarom moet de verzekeraar, of eigenlijk de verzekeringswiskundige die achter de schermen werkt, goed het risico kunnen inschatten. Hoe specifieker de polis is, hoe specifieker de wiskundige de berekeningen kan maken. In de praktijk resulteert een multiriskpolis daardoor ook altijd in lagere premies, net omdat de berekende risicomarge kleiner is. En dat is uiteindelijk wat wij als consument ook willen. Onze drang naar de laagste premie heeft ervoor gezorgd dat verzekeraars massaal voor multiriskpolissen kiezen en dan kan het al eens gebeuren dat je tegen uitsluitingen aanloopt.

Multiriskpolissen worden onder andere gebruikt bij annulatieverzekeringen, reisbijstandsverzekeringen en verzekeringen omtrent bedrijfsschade. Als een pandemie of epidemie niet is opgenomen als gedekt risico of wanneer het in de lijst met uitsluitingen staat, is er dus ook geen dekking.

Allriskverzekeringen

Naast de multiriskpolissen zijn er ook zogenaamde allriskverzekeringen. Hierbij zijn in principe alle risico’s gedekt, tenzij wanneer er uitsluitingen zijn voorzien. Hier kan een verzekeraar dus veel uitzonderingen voorzien, maar in de praktijk zijn het er slechts een handvol. Te veel uitsluitingen zou de overeenkomst per slot van rekening uithollen en dat druist natuurlijk in tegen het idee achter zo’n allriskverzekering. Hoe dan ook zal de dekking steeds ruimer zijn dan bij een multiriskpolis, maar het is ook moeilijker om het risico in te schatten en dus is de premie altijd hoger. Daarnaast zal de bewijslast ook bij de verzekeraar liggen: de verzekeraar moet altijd dekking verlenen, tenzij wanneer hij kan aantonen dat er sprake is van een uitsluiting.

Een allriskverzekering vinden we bijvoorbeeld terug bij de hospitalisatieverzekering. Een hospitalisatieverzekering zal een opname van eender welke ziekte dekken, behalve wanneer de verzekeraar kan aantonen dat het gaat om een uitgesloten aandoening. Een virale infectie zoals het coronavirus valt hier bijvoorbeeld niet onder, maar uitgesloten zijn bijvoorbeeld wel kosten ten gevolge van dronkenschap, roekeloze daden of door radioactieve stoffen.

Samengevat

 MultiriskpolisAllriskpolis
Wat is in principe gedekt?Enkel wat opgesomd isAlle risico’s, behalve de uitsluitingen
Wat is niet gedekt?–          Wat niet is opgesomd

 

–          Uitsluitingen die uitzonderingen vormen op het opgesomde

–          Uitsluitingen
Wie moet het bewijs leveren?Verzekerde moet bewijzen dat het om een gedekt risico gaat.Verzekerde moet enkel de schade aantonen. Verzekeraar moet zo mogelijk bewijzen dat het gaat om een niet-gedekt risico.
Voor welke verzekeringen?Annulatieverzekeringen, reisbijstandsverzekeringen, bedrijfsschadeverzekeringen…Hospitalisatieverzekering, full omniumverzekering, ABR-verzekering (alle bouwplaatsrisico’s)…
Wat met het coronavirus?Niet gedekt, tenzij wanneer het expliciet in de polis is opgenomenGedekt, tenzij wanneer het expliciet is uitgesloten in de polis

Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie