De burgerEconomieFinancieel & beleggingenInsolvabiliteit & schuldenLeven & WonenProcesProcesvoering

Wat als mijn huurder met de noorderzon is verdwenen?

Niet alleen betalingsachterstanden kunnen het leven van een verhuurder moeilijk maken. Er zijn ook huurders die niet alleen stoppen te betalen, maar bovendien plotsklaps verdwijnen. Omdat ze ergens dood in de gracht liggen of in Suriname een nieuw leven starten, wie zal het zeggen. Als verhuurder is dat natuurlijk een erg lastige situatie, want de verhuurder mag het pand niet zomaar opnieuw verhuren. Daarom moet je tijdig actie ondernemen.

Huurder in gebreke stellen

Allereerst zal je de huurder via aangetekend schrijven in gebreke stellen. Hiervoor verzend je een aangetekende brief naar de huurder. Als de huurder verdwenen is, biedt dat natuurlijk geen redding. Toch moet je de huurder eerst in gebreke stellen vooraleer je zomaar naar de rechtbank kan stappen.

Gerechtsdeurwaarder inschakelen

Vervolgens schakel je altijd eerst een gerechtsdeurwaarder in. De gerechtsdeurwaarder zal vaststellen dat de huurder inderdaad vertrokken is. Daarnaast doet de gerechtsdeurwaarder ook andere vaststellingen, zoals de staat van het goed (belangrijk als er schade is) en neemt hij de meterstanden op. Hierdoor hoeft daar later geen discussie over te bestaan. Ga in elk geval niet alleen de woning binnen, maar laat altijd eerst de gerechtsdeurwaarder de woning betreden.

Naar de rechtbank

Vooraleer je een nieuwe huurder kan zoeken, moet de rechter eerst de huidige verhuurovereenkomst verbreken. De goedkoopste manier is via een verzoekschrift. Hiervoor moet je wel beschikken over een attest van woonst van de huurder, maar dat is in dit geval onmogelijk. Enkel wanneer er in de huurovereenkomst een beding van woonstkeuze in het gewoonde goed staat, is zo’n attest niet vereist en kan je de procedure met een verzoekschrift inleiden. In het andere geval zal je voor de duurdere dagvaarding moeten kiezen.

Uiteindelijk zal de rechter de huurovereenkomst ontbinden en kan de huurwaarborg worden vrijgegeven voor de betaling van achterstallige huurgelden en eventuele schadevergoedingen. Vaak zal de huurwaarborg niet volstaan en kan je in theorie de deurwaarder alsnog achter de huurder aansturen, maar dat kan natuurlijk enkel indien je de huurder weet te vinden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de huurder maanden later opnieuw in het land is of indien zijn lijk ooit komt bovendrijven (de burgerrechtelijke gevolgen gaan per slot van rekening over op de erfgenamen).


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie