EconomieFiscaal

Wat is de belastingvermindering voor de rechtsbijstandverzekering?

Sinds 1 september 2019 is er een belastingvermindering voor wie een rechtsbijstandverzekering heeft. Zeker nu er tijdelijk geen belastingverminderingsindexering komt, kijken veel mensen uit naar dergelijke fiscale voordelen. In dit artikel nemen we deze belastingvermindering onder de loep, hebben we het over een aantal praktische zaken en over de zin en onzin ervan.

Specifieke voorwaarden voor de rechtsbijstandverzekering

Niet elke rechtsbijstandverzekering geeft recht op een belastingvermindering. Zodat een rechtsbijstandverzekering dat wel zou doen, moet er per slot van rekening aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Vroegere verzekeringsovereenkomsten moeten mogelijk aangepast worden opdat dit het geval zou zijn.

De exacte voorwaarden zijn opgenomen in de artikelen 2 t.e.m. 9 van de wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering (BS 08.05.2019). We zullen ze niet allemaal uit de doeken doen, maar laat het wel duidelijk zijn dat het om een heel ruime dekking gaat. Zo moet bijvoorbeeld ook de eerste echtscheiding gedekt zijn, net zoals geschillen met betrekking tot het fiscaal recht.

In Nederland worden dergelijke zaken veelal in modules aangeboden en kunnen verzekeringsnemers kiezen welke modules ze al dan niet interessant vinden. Hierdoor zijn ze nooit oververzekerd en betalen ze niet te veel. Een goed overzicht van deze modules vind je terug op de website van Diks Verzekeringen. De wetgever heeft bij ons echter meteen de hele reutemeteut verplicht. En daar zit je dan, als alleenstaande werkloze met een dekking voor echtscheidings- en arbeidsconflicten.

Belastingvermindering voor de rechtsbijstandverzekering

Daartegenover staat dan weer de belastingvermindering. Hiervoor geldt dat je maximaal 310 euro aan betaalde premies mag aangeven, ook wanneer de betaalde premie hoger lag. Dit zal door de geldende prijzen in de praktijk veelal het geval zijn, behalve wanneer er in de loop van het jaar een verzekeringsovereenkomst werd afgesloten. Houd er wel rekening mee dat bijkomende kosten, zoals administratieve kosten of rappelkosten, niet mee in aanmerking worden genomen.

De belastingvermindering bedraagt 40% van de in aanmerking komende kosten en resulteert dus maximaal in een belastingvermindering van 124 euro.

De zin en onzin van de belastingvermindering

Het oorspronkelijke doel van de belastingvermindering was om de rechtsbijstandverzekering toegankelijker te maken bij die groep die niet in aanmerking komt voor andere vormen van gesubsidieerde rechtsbijstand, maar die anderzijds onvoldoende kapitaalkrachtig zijn om zelf juridische bijstand te kunnen bekostigen. Voor hen valt een rechtsbijstandverzekering inderdaad alleen maar aan te raden. Juridische bijstand blijft nu eenmaal duur.

Door de strenge opgelegde eisen is de belastingvermindering echter aan dit doel voorbijgeschoten. Terwijl het maximaal 124 euro bedraagt, hebben verzekeraars de premie na de invoering met ruim 120 euro opgetrokken. Hierdoor valt er in de praktijk maar weinig fiscaal voordeel te merken, behalve dan voor hen die al een rechtsbijstandverzekering hadden en nu een kleine korting en een ruimere dekking krijgen. Toegankelijker is het daarmee dus zeker niet geworden. Wie zo’n uitgebreide dekking niet nodig heeft, betaalt mogelijk zelfs te veel. Ook na de belastingvermindering. De prijzen verschillen sterk en daarom is de rechtsbijstandverzekering vergelijken zo belangrijk.

Hoe de belastingvermindering voor de rechtsbijstandverzekering aanvragen?

Wanneer er aan alle voorwaarden is voldaan, zal de verzekeraar een attest 281.63 moeten opmaken en bezorgen. Dit maakt het voor consumenten eenvoudig, want ze moeten enkel de bedragen in het juiste vak van hun belastingaangifte opnemen. Voor 1 maart van het jaar dat volgt op het inkomstenjaar moet de verzekeraar dit attest bezorgen. Voor betalingen in 2021 ontvang je het fiscaal attest dus ten laatste op 1 maart 2022, wat ruimschoots op tijd is voor het invullen van de belastingaangifte.

Omdat het een en ander ook digitaal aan de fiscus wordt doorgegeven, kan het meteen worden opgenomen in het voorstel van aangifte. Uiteraard blijft het wel belangrijk om zo’n voorstel altijd goed te controleren.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie