Sociale ondersteuningWerk & Sociaal

Uitbreiding geboorteverlof tot 15 dagen en vanaf 2023 tot 20 dagen

Het zogenaamde geboorteverlof, vroeger nog het vaderschapsverlof genoemd, is sinds dit jaar met vijf dagen opgetrokken. In 2023 zal nog eens hetzelfde gebeuren. Aan de modaliteiten wordt niets gewijzigd, waardoor werknemers nog steeds maximaal drie dagen het loon bij de werkgever behouden.

Wat is het geboorteverlof?

Het geboorteverlof is er voor werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben en een wettelijke afstammingsband hebben met het kind. In de praktijk gaat het om de vader, de co-ouder of de gehuwde meemoeder. Vooral omwille van dat laatste heeft men de benaming vaderschapsverlof losgelaten. Het geboorteverlof moet binnen de vier maanden na de bevalling worden opgenomen.

Bij het opnemen van het geboorteverlof moet de werkgever drie dagen loon doorbetalen. De rest is voor rekening van het ziekenfonds dat een uitkering toekent van 82% van het begrensde brutoloon. Omdat het hierop 11,11% bedrijfsvoorheffing moet inhouden, valt de uitkering in de praktijk lager uit. De vergoeding van het ziekenfonds volgt op het einde van de periode van het vaderschapsverlof.

Van 10 naar 15 dagen geboorteverlof

Tot vorig jaar was het geboorteverlof beperkt tot tien dagen, wat resulteerde in drie dagen loon door de werkgever en zeven dagen uitkering door het ziekenfonds. Sinds dit jaar is dit opgetrokken tot 15 dagen, bestaande uit drie dagen loon door de werkgever en 12 dagen uitkering door het ziekenfonds. Vanaf 2023 kunnen er ten slotte 20 dagen geboorteverlof worden opgenomen (waarvan opnieuw drie dagen met behoud van loon)

Om de uitkering bij het ziekenfonds aan te vragen, moet er bij het ziekenfonds een aanvraag worden ingediend met een uittreksel van de geboorteakte van het kind of een verklaring op eer. Daarnaast zal het ziekenfonds een inlichtingenblad bezorgen dat door de aanvrager moet worden ingevuld.

Ook uitbreiding voor zelfstandigen

De verlenging van het geboorteverlof geldt ook voor zelfstandigen. Ook zij kunnen 15 volledige dagen of 30 halve dagen geboorteverlof opnemen (of 20 volledige of 40 halve dagen vanaf 2023). Bij de zelfstandige staat de uitkering wel los van het inkomen en de betaalde sociale zekerheidsbijdragen. Een zelfstandige krijgt € 41,63 per halve dag onderbreking of € 83,26 per volledige dag onderbreking. Zelfstandigen die maximaal acht verlofdagen opnemen, hebben wel recht op een eenmalige uitkering van 135 euro ter bestelling van dienstencheques.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie