Dossier coronavirusEconomieFeaturedIn de persZelfstandig & Vennootschap

Welke winkels en bedrijven moeten sluiten tijdens de coronacrisis?

Er blijft veel onduidelijkheid bestaan over het al dan niet verplicht sluiten van winkels door de coronamaatregelen. Het klopt inderdaad dat de overheid enerzijds de meest essentiële elementen van onze economie en bevoorrading niet lam wil leggen, maar anderzijds ook de volksgezondheid wil beschermen. Centraal staat dan ook de vraag of je actief bent in een van de cruciale sectoren of dat het om een essentiële dienst gaat. Er zijn echter nog een aantal zaken die je je moet afvragen.

Cruciale sectoren en essentiële diensten

Bedrijven die actief zijn in cruciale sectoren of die essentiële diensten leveren, mogen te allen tijde open blijven. Dat is ook het geval wanneer de regels omtrent social distancing niet kunnen worden nageleefd. Omdat ook de marketeer en de televerkoper zichzelf als cruciaal ziet en om enige interpretatie uit de weg te gaan, werd er een lijst opgesteld met wat essentiële diensten en cruciale sectoren zijn. Onderaan dit artikel vind je de volledige lijst terug(*).

Uitzonderingen voor specifieke zaken

Naast de lijst met cruciale sectoren en essentiële diensten is er een uitzondering voorzien voor apotheken, dierenvoedingszaken, voedingszaken, krantenwinkels, hotels, tankstations, verkopers van brandstoffen en kappers. Daar is de opening wel toegelaten. Het is belangrijk om goed na te gaan wie al dan niet tot die groep behoort. Het is per slot van rekening niet omdat je voedingsproducten verkoopt dat je ook een voedingszaak bent: het primaire doel van je zaak moet het verkopen van voeding zijn. Dat je daarnaast nog andere producten verkoopt, zoals pannen of speelgoed, maakt niet uit. Terwijl je open bent mag je deze producten bovendien ook nog steeds verkopen.

Telewerken verplicht

Indien je niet onder deze uitzonderingen valt, dien je na te gaan of telewerken al dan niet mogelijk is. Indien dat het geval is, is telewerken verplicht. Indien dat niet het geval is, moet je nagaan of social distancing mogelijk is. Wanneer social distancing mogelijk is, is het toegestaan om open te blijven. Wanneer social distancing niet mogelijk is, moet je sluiten.

Samengevat


Update 25 maart 2020: Het ministerieel besluit van 24 maart 2020 heeft kappers nu ook van de lijst met uitzonderingen geschrapt. Ook zij dienen de deuren te sluiten.


(*) Lijst met cruciale sectoren en essentiële diensten

 • De wetgevende en uitvoerende machten, met al hun diensten
 • De medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg
 • De instellingen voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen
 • De asiel- en migratiediensten, met inbegrip van asielopvang en detentie in het kader van gedwongen terugkeer
 • De integratie en inburgeringsdiensten
 • De telecominfrastructuur en -diensten en digitale infrastructuur
 • De media, journalisten en communicatiediensten
 • De diensten voor de afvalophaling en -verwerking
 • De hulpverleningszones
 • De diensten van private en bijzondere veiligheid
 • De politiediensten
 • De diensten van de medische hulpverlening en de dringende medische hulpverlening
 • Defensie
 • De Civiele Bescherming
 • De inlichtingendiensten- en veiligheidsdiensten, met inbegrip van het OCAD
 • De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn: justitiehuizen, magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, advocaten
 • De Raad van State en de administratieve rechtscolleges
 • De internationale instellingen en diplomatieke posten
 • De noodplanning- en crisisbeheerdiensten
 • De Algemene Administratie van douane en accijnzen
 • De crèches en scholen, met het oog op het organiseren van opvang
 • De universiteiten en hogescholen
 • De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, de luchthavens en essentiële diensten ter ondersteuning van luchtvervoer, luchtverkeersleiding en planning, spoorvervoer, personenvervoer en logistiek
 • De leveranciers en transporteurs van brandstoffen, en de leveranciers van brandhout
 • De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de voedselketen, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij
 • De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd vanwege technische redenen
 • De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten
 • De apotheken en farmaceutische industrie
 • De hotels
 • De dringende pech- en herstellingsdiensten voor voertuigen
 • De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden
 • De postdiensten
 • De begrafenisondernemingen en crematoria
 • De overheidsdiensten en -infrastructuur die een rol hebben in de essentiële dienstverlening van de toegelaten categorieën
 • De waterhuishouding
 • De inspectie- en controlediensten
 • De sociale secretariaten
 • De noodcentrales en ASTRID
 • De meteo- en weerdiensten
 • De uitbetalingsinstellingen van sociale prestaties
 • De energiesector (gas, elektriciteit en olie): productie, transmissie, distributie, markt
 • De watersector: drinkwater, zuivering, winning, distributie
 • De chemische industrie
 • De productie van medische instrumenten
 • De financiële sector: banken, elektronisch betalingsverkeer en alle diensten die hiervoor nuttig zijn, handel in effecten, financiële marktinfrastructuur, buitenlandse handel, diensten die instaan voor de bevoorrading van cash geld, geldtransporten, geldverwerkers en de financiële berichtgeving tussen banken
 • De grondstations van ruimtevaartsystemen
 • De productie van radio-isotopen
 • Het wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang
 • Het internationaal transport
 • De havens
 • De nucleaire en radiologische sector

Voor de private sector wordt bovenstaande lijst vertaald naar de paritaire comités:

Voor de private sector wordt bovenstaande lijst vertaald naar de paritaire comitésBeperkingen
102.9 Subcomité van de groeven van kalksteen en kalkovens

 

104 Paritair comité voor de ijzernijverheid

105 Paritair comité voor non-ferro metalen

110 Paritair comité voor textielverzorging

112 Paritair comité voor het garage bedrijf

Volcontinu bedrijven
Commission paritaire 102.02
Volcontinu bedrijven
Commission paritaire 110 concernant les entreprises de nettoyage et d’hygiène
Beperkt tot takeldiensten en hersteldiensten
116 Paritair comité voor de scheikundige nijverheid
117 Paritair comité voor de petroleum nijverheid en -handel
118 Paritair comité voor de voedingsnijverheid
119 Paritair comité voor de handel in voedingswaren
127 Paritair comité voor de handel in brandstoffen
 
130 Paritair comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagblad-bedrijf
132 Paritair comité voor ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken
139 Paritair comité voor de binnenscheepvaart
Beperkt tot drukken van dag en weekbladen
140 Paritair comité voor het vervoer en de logistiek
Subcomités: 140.01,140.03, 140.04
Beperkt tot personenvervoer, wegvervoer en logistiek
143 Paritair comité voor de zeevisserij
144 Paritair comité voor de landbouw
145 Paritair comité voor het tuinbouwbedrijf
149.01 Paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie
152 Paritair comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs
Beperkt tot de bedienden van ondernemingen die behoren tot deparitaire comités van arbeiders die voorkomen op de lijst en die zelf geen eigen bedienden pc hebben
200 Aanvullend Paritair comité voor de bedienden Beperkt tot voeding en dierenvoeding
201 Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel 
202 Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
202.01 Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven
 
207 Paritair comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid
210 Paritair comité voor de bedienden van de ijzernijverheid
211 Paritair comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel
220 Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid
225 Paritair comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs
226 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek
301 Paritair comité voor het havenbedrijf
 
302 Paritair comité voor het hotelbedrijf Beperkt tot de hotels
304 Paritair comité voor de vermakelijkheidsbedrijven Beperkt tot radio en televisie
309 Paritair comité voor de beursvennootschappen 
310 Paritair comité voor de banken Beperkt tot essentiële bankverrichtingen
311 Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken Beperkt tot dierenvoeding
312 Paritair comité voor de warenhuizen
313 Paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten
315 Paritair comité voor de handelsluchtvaart (en subcomités)
317 Paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten
318 Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (en subcomités)
319 Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (en subcomités)
320 Paritair comité voor de begrafenisondernemingen
321 Paritair comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen
326 Paritair comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf
328 Paritair comité voor het stads- en streekvervoer
330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
331 Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
332 Paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector
 
335 Paritair comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen Beperkt tot de sociale secretariaten
336 Paritair comité voor de vrije beroepen
339 Paritair comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting (en subcomités)
340 Paritair comité voor de orthopedische technologieën
 

Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie