BevoegdhedenDossier coronavirusIn de persStaat & Bestuur

Brusselse regering krijgt bijzondere volmachten voor aanpak coronacrisis

Eerder al kreeg de Franse Gemeenschapsregering zogenaamde bijzondere volmachten en nu is dit ook voor de Brusselse regering in kannen en kruiken. Hierdoor kan de Brusselse regering de komende drie maanden snel alle nodige dringende maatregelen treffen zonder daarvoor telkens een meerderheid te vinden in het Brussels parlement. Aan de bijzondere volmachten zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Enkel wanneer er aan die voorwaarden is voldaan, kan de Brusselse regering voorbij het Brussels parlement. De bijzondere volmachten worden gedurende drie maanden toegekend, maar de termijn kan wel met drie maanden worden verlengd.

Enkel in functie van de coronacrisis

De Brusselse regering kan een aantal maatregelen nemen om snel op de Covid-19-pandemie te reageren. Het gaat daarbij enkel om situaties die een probleem vormen en die met spoed worden aangepakt. De Brusselse regering staat hen toe om op volgende gebieden passende maatregelen te nemen:

  • Het aanpakken van de sociaaleconomische gevolgen van de pandemie
  • Het nemen van maatregelen in verband met preventie en veiligheid
  • Het nemen van dringende gezondheidsmaatregelen
  • Het treffen van maatregelen met betrekking tot het openbaar ambt
  • Het aanpassen van termijnen in de wetgeving of het aanpassen van wetteksten die werden aangenomen op grond van die termijnen
  • Het bepalen van administratieve en strafrechtelijke sancties bij schending van de genomen maatregelen

Deze besluiten kunnen bestaande ordonnantiële bepalingen opheffen, wijzigen, vervangen of aanvullen. Hiervoor hoeft men geen advies in te winnen. In elk geval is er vereist dat alle besluiten die op basis van deze bijzondere volmachtenregeling worden aangenomen, binnen de zes maanden na de crisisperiode worden bevestigd door het Brussels parlement. Anders neemt men aan dat ze nooit effect hebben gehad.

Strafrechtelijke sancties worden beperkt

In de volmachtenwet heeft het Brussels parlement wel voorzien dat de bepaalde strafrechtelijke sancties nooit hoger mogen zijn dan de strafsancties die bij de inwerkingtreding (20/03/2020) van toepassing zijn. De Brusselse regering kan dus bestaande strafsancties koppelen aan inbreuken of kan lagere sancties opleggen dan deze die nu bestaan, maar nooit hogere.

Brussels parlement houdt rekening met onmogelijkheid te vergaderen

Het Brussels parlement heeft ook een bijzondere regeling voorzien voor het geval dat ze door de coronacrisis of door quarantainemaatregelen niet langer zou kunnen vergaderen. In dat geval geeft het de regering de toestemming, na advies van het bureau en overleg met de voorzitter, om alle nuttige maatregelen te treffen die onder de gewestelijke bevoegdheid vallen. Dit is wel beperkt tot maatregelen die noodzakelijk zijn om de continuïteit van de openbare dienst te verzekeren en de urgentie moet steeds worden gemotiveerd. Ook hier zijn de strafrechtelijke sancties beperkt.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie