De burger

Zeven wijzigingen aan wetgeving inschrijving voertuigen

Maandag 19 februari 2018 is de startdatum van heel wat wijzigingen van de wetgeving inschrijving voertuigen. Er komt onder andere een minimumleeftijd voor het in verkeer brengen van een voertuig, we moeten minder snel de kentekenplaat van een overledene opsturen en we moeten niet langer iedere adreswijziging op het kentekenbewijs laten aanbrengen.

# 1. Meer aangiftemogelijkheden bij verlies van het kentekenbewijs of de kentekenplaat

Niet alleen de tenaamgestelde van de inschrijving kan (lees: moet) aangifte doen van het verlies, de diefstal of het tenietgaan van zijn kentekenbewijs, een deel van zijn kentekenbewijs of zijn kentekenplaat. Onder andere volgende instellingen zullen nu ook aangifte kunnen doen:

  • De bevoegde autoriteit voor de afgifte of de concessionaris: bij verlies tijdens het afleveringsproces;
  • De bevoegde autoriteit voor de inbeslagname van voertuigen of openbare verkoop van geïmmobiliseerde voertuigen.

 # 2. Einde aan adreswijziging op kentekenbewijs

Vroeger moest de houder van een kentekenplaat zijn adreswijziging meteen op het kentekenbewijs laten aanbrengen door het gemeentebestuur. Die verplichting komt nu te vervallen. De bevoegde instanties kunnen immers eenvoudig de adressen uit het Rijksregister of het KBO raadplegen. Het adres dat op het kentekenbewijs zelf staat hoeft dus niet langer het effectieve adres te zijn, wel het adres dat van toepassing was op het ogenblik van de inschrijving van het voertuig.

# 3. Voertuig in het verkeer brengen vanaf 16 kaar

Vroeger was er geen minimumleeftijd voor het in verkeer brengen van een voertuig. Het gevolg was dat die regel vaak werd misbruikt. In de Wegverkeerswet is er immers een zogenaamd vermoeden van schuld dat de houder van de kentekenplaat geacht wordt de bestuurder van het voertuig te zijn. Een flitsboete komt dan toe bij de houder van de kentekenplaat die echter kan aantonen dat hij of zij niet de bestuurder van dat voertuig was.

Sommigen maakten van dit systeem misbruik door het voertuig in te schrijven op naam van een baby of een kleuter. In zo’n geval is het eenvoudig om aan te tonen dat het kind het voertuig niet kon besturen en lag de bal opnieuw in het kamp van de diensten die moesten bewijzen dat vader of moeder achter het stuur zaten. Door de minimumleeftijd nu vast te leggen op zestien jaar moet dat probleem verholpen worden. Zestien jaar is immers ook de leeftijd vanaf wanneer men voor de politierechtbank kan verschijnen.

Voor de houders die momenteel jonger zijn dan zestien jaar is de verplichting om de kentekenplaat binnen vijftien dagen terug te sturen naar het DIV. Aangezien deze bepaling ingaat op 19 februari 2018 moet de kentekenplaat ten laatste op 5 maart 2018 worden teruggezonden.

# 4. Verhuis naar het buitenland? Je moet de kentekenplaat terugsturen

Wanneer de tenaamgestelde in het buitenland gaat wonen moet hij of zij de kentekenplaat binnen vijftien dagen terugsturen naar het DIV die dan overgaat tot schrapping.

# 5. Houder kentekenplaat overleden: twee maand tijd om terug te sturen

Wanneer de houder van een kentekenplaat komt te overlijden, hebben de erfgenamen nu twee maanden de tijd om de kentekenplaat terug te sturen. Vroeger lag deze termijn vast op vijftien dagen maar wisten maar weinigen dat. Zij stuurden de kentekenplaat dan pas op met het oog op een schrapping.

# 6. Verdwijnen specifieke opschriften taxivoertuigen

Opgelet: deze wijziging betreft enkel de specifieke opschriften van taxivoertuigen die géén auto zijn. Het gaat met andere woorden om de opschriften voor kentekenplaten van motorfietsen, motordrie- en vierwielers, lichte vierwielers en bromfietsen die ingezet worden als taxi of als voertuig verhuurd met bestuurder. Voor deze voertuigen is er geen specifiek opschrift meer nodig.

# 7. Nieuwe voertuigen mogen meer kilometers op de teller hebben

Vroeger sprak de wetgever van een nieuw voertuig indien het niet meer dan 300 kilometer op de teller had. Het kilometeraantal wordt nu door de wetgever opgetrokken naar 6.000. Onder andere voor het invoeren van auto’s is dat van belang: er gelden andere regels voor nieuwe voertuigen dan voor oudere voertuigen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie