EconomieFiscaalZelfstandig & Vennootschap

Zo opteren verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid voor rechtspersonenbelasting

Roerende inkomsten van een vereniging die niet onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting, worden in hoofde van de beheerder van de rekening belast. Ze komen zo in de onaangename personenbelasting terecht. Dat toornt aan de aantrekkelijkheid van het mandaat en daarom had men voorzien dat de vereniging zich vrijwillig aan de rechtspersonenbelasting kan onderwerpen. Zo voorkomt men dat deze roerende inkomsten in de personenbelasting terechtkomen. De vrijwillige onderwerping is enkel mogelijk indien de vereniging zijn zetel in België heeft.

Een nieuwe KB van 6 juni 2019 tot invoering van een optiestelsel voor verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (BS 14 juni 2019) geeft nu aan hoe de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid zich vrijwillig aan de rechtspersonenbelasting kan onderwerpen.

Aanvragen bij bevoegde directeur directe belastingen

Het is de vereniging die de aanvraag tot vrijwillige onderwerping moet indienen. Hiervoor moet de vereniging een aangetekende brief of een e-mail verzenden naar de bevoegde directeur van de directe belastingen conform het Belgisch zeteladres in de statuten. De vereniging moet deze aangetekende brief of e-mail tegen ten laatste 31 oktober verzenden. Voor de inkomsten die verkregen werden in 2018 moet de vereniging voor 12 juli 2019 de aangetekende brief of e-mail verzenden. Eenmaal de keuze is gemaakt, geldt het eveneens voor de 5 volgende belastbare tijdperken.

Inhoud van de brief tot aanvraag onderwerping rechtspersonenbelasting

In de brief moet de vereniging aangeven de keuze te maken tot vrijwillige onderwerping in de rechtspersonenbelasting. Hiernaast moet de brief ook (i) het adres van de zetel van de vereniging, (ii) de naam en het adres van het lid dat de aangifte rechtspersonenbelasting zal indienen, (iii) de ledenlijst, (iv) de statuten en (v) een overzicht van alle (on)roerende goederen, kapitalen en rekeningen bevatten.

Tot slot moet de vereniging al haar leden inlichten over de vrijwillige onderwerping aan de rechtspersonenbelasting.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie