EconomieFeaturedZelfstandig & Vennootschap

4 redenen om een merknaam te registreren

De waarde van een sterk merk mag je niet onderschatten. En dat weten concurrenten natuurlijk ook. Daarom is het belangrijk dat je een merknaam registreert. Zo geniet je bescherming en mogen anderen niet zomaar je merknaam misbruiken. Er zijn echter nog een aantal redenen waarom een merknaam registreren noodzakelijk is. De belangrijkste vier redenen hebben we even voor je uiteengezet.

# 1. Pas na registratie krijg je rechten

Sommige intellectuele eigendomsrechten ontstaan automatisch. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het auteursrecht: wie een boek uitbrengt, beschikt automatisch over het auteursrecht. Dat wil zeggen dat niemand het werk zomaar mag kopiëren, behoudens een aantal uitzonderingen. De auteur kan met zijn auteursrechten doen wat hij wil. Hij kan ze bijvoorbeeld verkopen of een uitgever het recht geven om zijn boek te publiceren.

Zo’n verregaande mogelijkheden heb je met een merknaam niet. Of toch niet als je het niet laat registreren. Als je rechten op een merk wil uitoefenen, is registratie met andere woorden verplicht. Eenmaal je in een bepaald gebied de exclusieve rechten op een merk hebt, kan je er wel vrij over beschikken. Je kan ze dus ook gewoon verkopen, een franchisingformule uit de grond stampen, licenties toekennen et cetera.

# 2. Zonder merkregistratie kun je niet optreden tegen een inbreuk

Met een merkregistratie verkrijg je een exclusief recht op het merk. Een van de belangrijkste gevolgen daarvan is dat je als merkhouder ook een verbodsrecht hebt. Dit wil zeggen dat je anderen kan verbieden om een identiek merk te gebruiken zonder dat jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Het verbodsrecht gaat zelfs zo ver dat je anderen kan verbieden om een soortgelijke merknaam te gebruiken voor dezelfde soorten goederen of diensten. En als er ook nog eens sprake is van merkbekendheid gaat de bescherming zelfs nog verder. Natuurlijk kan je altijd iemand de toestemming geven om toch een gelijkaardig merk te gebruiken, maar je houdt op zijn minst de touwtjes zelf in handen.

# 3. Handelsnaam geeft enkel lokale bescherming

Veel bedrijven hebben al een handelsnaam, wat net zoals bij het auteursrecht automatisch bescherming geniet. Waarom dan toch nog een merknaam registreren? Omdat er belangrijke verschillen zijn.

Zo is een handelsnaam enkel lokaal beschermd. Dat wil zeggen dat een handelsnaam enkel bescherming krijgt waar de handelsnaam bekendheid geniet of tot waar het klantenbereik gaat. Eigenlijk strekt de bescherming zich uit tot waar het bereik van de onderneming zich uitstrekt. En dat is niet altijd voldoende. Het wil bijvoorbeeld zeggen dat wie enkel in Vlaanderen actief is, in Wallonië een concurrent met een gelijkaardige of zelfs met een identieke handelsnaam kan zien opduiken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Met een merknaam kies je zelf waar je bescherming wil genieten. Je kan een merknaam aanvragen voor bijvoorbeeld de volledige Benelux, maar ook meteen voor volledig Europa. Hierdoor is de bescherming veel uitgebreider, zelfs wanneer je klantenbereik zich nog niet zo ver uitstrekt. Het gevolg is dat je beter kan anticiperen op uiteenlopende situaties, zoals de toekomstverwachtingen of de aanwezigheid van de belangrijkste concurrenten.

# 4. Handelsnaam beschermt logo, producten en diensten niet

Vaak bestaat er verwarring tussen een handelsnaam en een merknaam. Dat komt omdat veel bedrijven hun handelsnaam ook als merknaam gebruiken. Toch is er een wezenlijk verschil. Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming handeldrijft en deelneemt aan het economisch verkeer. Een merknaam en de statutaire naam kunnen identiek zijn, maar dat hoeft niet het geval te zijn.

Een merknaam is dan weer de naam die aan bepaalde producten of diensten wordt gegeven om ze te kunnen onderscheiden. Een merk registreren doe je dan ook om deze producten en diensten te beschermen. Bovendien is een merk uitgebreider dan alleen de merknaam en omvat het bijvoorbeeld ook het logo (beeldmerk). Hierdoor is de bescherming van een merk veel uitgebreider dan de bescherming van een handelsnaam.

Geef een reactie