Proces

Aanpassingen Codex Deontologie voor advocaten (juni 2019)

De Codex Deontologie voor Advocaten werd op verschillende punten aangepast. Onder andere de regels omtrent multidisciplinaire samenwerking, waarbij een advocaat met een niet-advocaat samenwerkt, werden op enkele punten aangepast. Maar ook de minimumvergoeding voor stagiairs stijgt fors, terwijl er ook aan een aantal regels met betrekking tot samenwerkingsverbanden tussen advocaten voorzichtig werd gesleuteld.

Multidisciplinaire samenwerking advocatuur

Een multidisciplinaire samenwerking kan zich op drie manieren uiten: op basis van een associatie, een netwerk en een groepering. Een multidisciplinaire associatie is echter verboden. Een multidisciplinair netwerk en multidisciplinaire groeperingen zijn, onder bepaalde voorwaarden, wel toegestaan. Hieronder zijn de krijtlijnen van de multidisciplinaire samenwerking voor de advocatuur, weergegeven.

Multidisciplinaire samenwerking advocatuur: multidisciplinaire groeperingen

Een multidisciplinaire groepering gaat minder ver dan een associatie. Bij een multidisciplinaire groepering leggen de leden enkel contractueel vast hoe zij gemeenschappelijke diensten zullen organiseren en hoe zij de kosten voor deze gemeenschappelijke diensten zullen delen.

Hoewel zo’n multidisciplinaire groepering is toegelaten, is het wel aan een aantal voorwaarden onderhevig:

  • De stafhouder van de Orde waartoe de advocaat behoort, moet de overeenkomst tot oprichting van de multidisciplinaire groepering goedkeuren;
  • De stafhouder van de Orde waartoe de advocaat behoort, moet elke wijziging aan die overeenkomst goedkeuren;
  • Advocaten die tot een reeds goedgekeurde groepering toetreden, moeten dit aan hun stafhouder melden;
  • Er heerst volledige transparantie t.a.v. de orde en dit met betrekking tot de documenten over de oprichting, de financiering, de werking en het bestuur van de groepering;
  • De dossieradministratie moet gescheiden blijven van deze van de niet-advocaat;
  • Het archief moet gescheiden blijven van deze van de niet-advocaat.

Multidisciplinaire samenwerking advocatuur: het multidisciplinair netwerk

In het geval van een multidisciplinair netwerk behouden de verschillende leden, voor wat de uitoefening van hun beroep betreft, hun onafhankelijkheid. Echter komen ze overeen dat ze de andere leden van het netwerk bij hun cliënteel zullen aanbevelen.

Een multidisciplinair netwerk is eveneens toegelaten, maar is net zoals de multidisciplinaire groepering aan een aantal regels onderhevig:

  • Er mag geen gezamenlijke infrastructuur worden gebruikt;
  • Men mag geen computernetwerk of data gebruiken om toegang te krijgen tot elkaars dossiers;
  • De oprichting van een multidisciplinair netwerk moet gemeld worden aan de stafhouder (maar diens goedkeuring is niet noodzakelijk);
  • In contracten met derden moet duidelijk en transparant weergegeven zijn dat de advocaat tot zo’n multidisciplinair netwerk behoort.

Samenwerkingsverbanden tussen advocaten

Tussen advocaten onderling zijn dergelijke samenwerkingsverbanden uiteraard ook toegelaten. Zelfs associaties vormen hier geen probleem. Vroeger kon een advocaat echter maar tot één associatie of één groepering behoren. De wijziging van de Codex Deontologie voor Advocaten maakt het echter mogelijk om lid te zijn van meerdere groeperingen of associaties. De advocaat is dan wel verplicht om dit vooraf aan de stafhouder te melden.

Hogere vergoeding voor advocaat-stagiairs

Met de wijziging van de Codex Deontologie voor Advocaten heeft men opnieuw de minimumvergoeding voor advocaat-stagiairs opgetrokken. Ook vorig jaar had men de minimumvergoeding voor advocaat-stagiairs nog met 50 euro opgetrokken (net als in 2015). Nu gaat het om een nog grotere stijging.

De maandelijkse vergoeding in het eerste jaar stijgt immers van €1.400,- naar €1.500,-. Dat is een stijging van €100,- in het eerste stagejaar. Voor de volgende stagejaren stijgt de minimale vergoeding voor advocaat-stagiairs van €1.950,- naar €2.200,-. Dat is een stijging van €250,- ten opzichte van vorig jaar. Uiteraard blijft het wel mogelijk om een hogere vergoeding overeen te komen.

Geef een reactie