Werk & SociaalZiekte en verzorging

Betere bescherming beroepsrisico’s bij combineren werk en opleiding

Wie arbeid verricht onder een gereglementeerd stelsel van opleiding tot betaalde arbeid zal vanaf 1 januari 2020 ook bescherming genieten conform de algemene arbeidsongevallen- en beroepsziektenregime. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die een individuele beroepsopleiding in een onderneming volgen. Wel is het zo dat hun sociale bescherming beperkter is.

Organisator opleidingen is de werkgever

In het geval van de combinatie tussen werk en opleiding stelt zich de vraag wie als werkgever moet worden aanzien: de organisator van de opleiding of diegene die de persoon in opleiding effectief tewerkstelt? Die vraag is niet onbelangrijk, want die werkgever is ook de aansprakelijke bij arbeidsongevallen en beroepsziekten.

De wetgever kiest voor de organisator van de opleiding. Het is zijn met andere woorden actoren als de VDAB, Phare en Forem die op vlak van arbeidsongevallen en beroepsziekten als werkgever worden aanzien.

Toch heeft de wetgever ook verschillende uitzonderingen op dit principe voorzien. Bij die uitzonderingen is het niet de organisator van de opleiding maar diegene die de persoon in opleiding effectief tewerkstelt, die als werkgever wordt aanzien. In totaal heeft de wetgever 14 uitzonderingen voorzien. Voor Vlaanderen gaat het om de overeenkomsten voor een zeegewenningsreis, de beroepsinleving, de stage in het kader van een ondernemerschapstraject, de instapstage, de beroepsinlevingsstage en de individuele beroepsopleiding in de onderneming.

Wie valt onder de bijzondere regeling?

Hoewel de wetgever voorziet in een uitgebreidere sociale bescherming, is er wel een zogenoemde bijzondere regeling voorzien. Die bijzondere regeling perkt de sociale bescherming van de mensen met een klein statuut in. Zo kunnen er bijvoorbeeld geen vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid worden toegekend.

In het uitvoeringsbesluit heeft de wetgever daarvoor een limitatieve lijst opgenomen met alle categorieën van personen die onder de bijzondere regeling vallen. Aan Vlaamse kant gaat het onder andere om:

  • Personen die verbonden zijn door een overeenkomst voor een landbouwstage
  • Personen met een beroepsinlevingsovereenkomst
  • Personen die verbonden zijn door een overeenkomst voor opleidingsstage
  • Personen met een overeenkomst voor een beroepsverkennende stage
  • Kandidaat-ondernemers in een activiteitencoöperatie

Vanaf wanneer?

De nieuwe regeling treedt in werking op 1 januari 2020. Dit wil zeggen dat het enkel van toepassing is op arbeidsongevallen die vanaf 1 januari 2020 plaatsvinden.

 

Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie