De burgerFeaturedLeven & Wonen

Brandverzekering moet droogteschade aan gebouw dekken

In een baanbrekend arrest van 1 juni 2023 bepaalde het Grondwettelijk Hof dat een brandverzekeraar verantwoordelijk is voor het dekken van droogteschade aan een woning. Dit arrest verduidelijkt dat een inkrimping van de bodem als gevolg van droogte een aardverschuiving of grondverzakking vormt en dus verplicht valt onder de dekking van een brandverzekering.

De invloed van droogte op een woning

Droogte kan verstrekkende gevolgen hebben voor de structuur en integriteit van een woning. Lange perioden van droogte kunnen de bodem doen krimpen, wat kan leiden tot grondverzakking of aardverschuiving. Dit kan vervolgens leiden tot structurele schade aan de woning, zoals scheuren in de muren, verzakkingen in de vloer of zelfs funderingsproblemen. Door de klimaatverandering komt dergelijke droogteschade steeds vaker voor.

Brandverzekering: meer dan alleen dekking voor brand

Hoewel de term brandverzekering misschien suggereert dat deze enkel dekking biedt voor brandschade, is dit in werkelijkheid niet het geval. Brandverzekeringen dekken over het algemeen een breed scala aan risico’s, waaronder ook waterschade en stormschade. Dankzij het nieuwe arrest van het Grondwettelijk Hof is nu bevestigd dat droogteschade ook onder deze dekking valt.

Droogteschade: een twistpunt tussen verzekeraars en verzekerden

Droogteschade aan woningen was in het verleden vaak een bron van conflict tussen verzekeraars en verzekerden. Sommige verzekeraars interpreteerden de wet zo dat een inkrimping van de bodem als gevolg van droogte niet kon worden beschouwd als een aardverschuiving of grondverzakking. Dit betekende dat verzekeraars in veel gevallen weigerden droogteschade te dekken, met veel onzekerheid en conflicten tot gevolg. Verschillende verzekeraars en Assuralia vroegen dan ook recent de vernietiging van artikel 2 van de wet van 29 oktober 2021 en met name de terugwerkende kracht van dit artikel. Het artikel verduidelijkte dat een inkrimping van de bodem ten gevolge van droogte een aardverschuiving of grondverzakking vormt waarvoor de brandverzekeraar dekking moet verlenen.

Het Grondwettelijk Hof heeft dit verzoek tot vernietiging verworpen. Het Hof heeft bepaald dat de wetgever altijd de bedoeling heeft gehad om ook dekking te verlenen voor een inkrimping van de bodem als gevolg van droogte. Daarmee is het standpunt van het Hof dat de terugwerkende kracht van de genoemde bepaling gerechtvaardigd is. Hiermee komt een einde aan de rechtsonzekerheid en worden de rechten van huiseigenaren versterkt.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie