Werk & SociaalWerk en ontslag

De geïndexeerde loonbedragen van de Arbeidsovereenkomstenwet zijn er (2019)

Zoals ieder jaar worden ook in 2019 de loonbedragen in de Arbeidsovereenkomstenwet geïndexeerd. Op 12 november verschenen de geïndexeerde loonbedragen van de Arbeidsovereenkomstenwet voor 2019 in het Belgisch Staatsblad.

Indexatie basisbedrag scholingsbeding 2019

In de eerste plaats wordt het basisbedrag waarvan gesproken wordt in artikel 22bis, § 4, eerste streepje Arbeidsovereenkomstenwet naar 34.819 euro gebracht (basisbedrag: 16.100 euro). Het gaat om de minimale jaarloongrens waarvan sprake moet zijn vooraleer het scholingsbeding kan worden toegepast.

Basisbedrag scholingsbeding Toegepast voor Indexatie scholingsbeding 2019
16.100 EUR Minimaal jaarinkomen om concurrentiebeding toe te passen (art. 22bis, § 4, eerste streepje AOW) 34.819 EUR

Indexatie basisbedrag concurrentiebeding 2019

Ook wat betreft het concurrentiebeding wordt het basisbedrag van 16.100 euro naar 34.819 euro gebracht. Het gaat onder andere om het basisbedrag waarover gesproken wordt in artikel 65, § 2, lid 1 Arbeidsovereenkomstenwet. Het gaat hier om het minimaal jaarloon waarvan sprake moet zijn vooraleer het concurrentiebeding kan worden toegepast. Om die reden werd hetzelfde bedrag ook in artikel 104, lid 1 AOW aangepast.

In datzelfde artikel 65, § 2, lid 2 AOW, worden de twee basisbedragen van respectievelijk 16.100 euro en 32.200 euro geïndexeerd naar 34.819 en 69.639 euro. Deze bepaling stelt dat tussen deze twee grenzen een concurrentiebeding alleen mag worden toegepast op (categorieën van) functies die in een door een paritair (sub)comité gesloten cao werden bepaald.

In artikel 65, § 2, lid 4 AOW past men het basisbedrag van 32.200 euro eveneens aan naar 69.639 euro. Het gaat om het jaarloonbedrag waarboven een concurrentiebeding principieel geldig is, tenzij de (categorieën van) functies uitdrukkelijk in een door een paritair (sub)comité gesloten cao werden uitgesloten.

Basisbedrag concurrentiebeding Toegepast voor Indexatie concurrentiebeding 2019
16.100 EUR Minimaal jaarinkomen om concurrentiebeding toe te passen (art. 65, § 2, lid 1 AOW) 34.819 EUR
16.100 EUR Minimaal jaarinkomen om concurrentiebeding toe te passen (art. 104, lid 1 AOW) 34.819 EUR
16.100 EUR Ondergrens: concurrentiebeding enkel toe te passen in een door een cao aangegeven functie (art. 65, § 2, lid 2 AOW) 34.819 EUR
32.200 EUR Bovengrens: concurrentiebeding enkel toe te passen in een door een cao aangegeven functie (art. 65, § 2, lid 2 AOW) 69.639 EUR
32.200 EUR Ondergrens waarbij een concurrentiebeding principieel geldig is, tenzij het uitdrukkelijk werd uitgesloten (art. 65, § 2, lid 4 AOW) 69.639 EUR

Opgelet: de jaarloongrenzen zullen niet meer van toepassing zijn bij scholingsbedingen voor opleidingen tot knelpuntberoepen.

Indexatie scheidsrechterlijk beding 2019

Tot slot heeft de wetgever ook het basisbedrag van 32.200 euro, waarvan sprake is in artikel 69 AOW, geïndexeerd. Ook hier gaat het om het minimaal jaarinkomen waarvan sprake moet zijn opdat zo’n scheidsrechterlijk beding geldig zou zijn.

Basisbedrag concurrentiebeding Toegepast voor Indexatie concurrentiebeding 2019
32.200 EUR Minimaal jaarinkomen om scheidsrechterlijk beding toe te passen (art. 69 AOW) 69.639 EUR

 


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie